Økonomi til sårbare børn

Nu må det stoppe!
14. februar 2017
Kronbladet februar 2017
18. februar 2017

Økonomi til sårbare børn

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv? Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.

I juni 2015 vedtog Byrådet en handlingsplan for familieområdet. Denne handlingsplan indeholdt udgiftsreducerende tiltag for 13 mio. kr. i relation til hjemtagning af børn; brug af opholdssteder og døgninstitutioner; gennemgang af alle aflastningssager og sager med kontaktperson og en styrket visitation. Alt sammen tiltag, der berører barnet direkte.

Forslaget blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative. Efterfølgende – udover lidt palaver omkring ”udygtige medarbejdere” – mindes jeg ikke noget stort engagement omkring barnets tarv og beskyttelse af de mest sårbare unge.

Medio 2015 indførte man uden problemer efter Aarhus forbillede en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen blev justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre.

I juni 2016 godkendte V og DF en version 2 handlingsplan for økonomisk stabilisering på familieområdet, med indsatser omkring overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier; screening af alle sager; nedbringelse af antal anbragte samt styrkelse af den tidligt forebyggende indsats. Disse indsatser blev vurderet til i 2017 at kunne nedbringe udgifter med 18.2 mio. kr., og dermed – sammen med lukning af Eghøj institutionen – bringe udgiftsniveau i overensstemmelse med budget.

Af de 18,2 mio. fremkommer de 5.8 mio. i forbindelse med plejefamiliers overgang til ny honoreringsmodel. Vel at mærke ikke pga. honoreringsmodellen, men fordi en række plejefamiliers løn ikke er blevet reguleret over en længere årrække, hvilket har betydet, at disse plejefamilier har oppebåret en uforholdsmæssig høj aflønning, set i forhold til plejeopgavens omfang.

Nogle plejefamilier rammes hårdt af disse reguleringer – men det berører ikke barnets tarv: Plejeforældrene er de samme, opgaven den samme og indsatsen den samme. Dog berøres børn, såfremt plejeforældre vælger at opsige aftalen med Randers kommune. Primo december 2016 er det ikke forekommet.

Der har siden november 2016 været en heftig debat om familieområdet. Plejefamilier og deres løn nedgang har fyldt meget i debatten. Hensyn til børnenes tarv og sårbare børn fremføres ofte, og der er beskyldninger om manglende socialpolitik og sågar massakre på udsatte børn.

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv?  Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.

Jens Peter Hansen
Jens Peter Hansen
Medlem af byrådet (V)Asfergvej 13, Hvidsten. 24 48 16 04 kontakt@jenspeterhansen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *