Budgetforlig: Vækst, velfærd og udvikling i Randers Kommune

Lokal støjpulje vil skrue ned for støjen
22. september 2017
Flere får råd til en god og sikker bil
24. september 2017

Budgetforlig: Vækst, velfærd og udvikling i Randers Kommune

”Randers er en kommune i kraftig udvikling, og derfor er jeg meget glad for, at vi netop har indgået et forlig om budget 2018-2021. Det er et forlig, der både prioriterer store serviceområder som børnenes skolegang, specialundervisning og ældreområdet, og forliget tilgodeser fortsat udvikling. I forliget slår vi en streg over et sparekrav på samlet 39 mio. kr. hos folkeskolerne, sætter seks mio. kr. af til specialundervisningsområdet, og vi gør klar til de fremtidige behov på dagtilbudsområdet. Vi investerer også kraftigt i et aktivt kultur- og idrætsliv og har fundet plads til at eftergive 20 mio. kr. i gæld i Familieafdelingen og fortsætte den succesrige hjemløsestrategi. Samtidig friholder vi ældreområdet for besparelser og sikrer, at vi kan investere i infrastruktur – både i form af veje og cykelstier, støjværn ved E45, digital infrastruktur og ikke mindst Byen til Vandet, hvor vi sætter 10 mio. kr. af til en klimabro,” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Budgetforliget er indgået af Venstre og Dansk Folkeparti fredag 22. september 2017.

”Jeg vil gerne her kvittere for en rigtig god proces, gode forslag, gode saglige drøftelser og en konstruktiv tilgang til budgetforhandlingerne fra alle partierne,” siger Claus Omann Jensen.

De økonomiske rammer for landets kommuner er fortsat stramme.
”Alligevel har vi lagt vægt på, at der skal være rum til god service og en række nye initiativer. Ældreområdet får yderligere 7 mio. kroner til at imødegå et stigende udgiftspres. For de helt små børn har vi afsat 15 mio. kr. til en ny daginstitution i Langå og årligt to mio. til den tidlige indsats,” siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Der er i budgetforliget for 2018-2021 ikke lavet besparelser.

”Samtidig har vi i høj grad investeret i kultur og breddeidræt. I forliget afsætter vi 5 mio. kr. i både 2018 og 2019 til en anlægspulje for breddeidrætten. Den skal bidrage til løsninger i både Dronningborg, Korshøj-området, Hornbæk, Stevnstrup, Langå og Kristrup. Vi skaber plads til arbejdet med en vision for Kulturhuset. Randers er også en stærk eliteidrætskommune, og det vil forligspartierne fortsat fremme. Derfor sætter vi yderligere 500.000 kr. af til Eliteidrætsrådet, ” siger Claus Omann Jensen.

Også sundhedsområdet bliver prioriteret. Projektet Tjek dit helbred ville være udløbet i 2018, men får nu 3 mio. kroner til at fortsætte i 2019.

”Det er et stort budgetforlig, hvor der både er handlet økonomisk fornuftigt og investeret i udvikling. Vi har i alt fordelt 160 mio. kroner over den fireårige periode og har både prioriteret at løse udfordringer, fastholde en høj service og sikre fremdrift. Det er også lykkedes at fortsætte en nedsættelse af dækningsafgiften med 0,5 promille i både 2020 og 2021. Samtidig er det fortsat et mådeholdende budget, hvor vi er meget opmærksomme på en stram økonomi,” siger Claus Omann Jensen.

”Og så må man ikke glemme, at der allerede i basisbudgettet bliver taget højde for, at ældreområdet får yderligere 12 mio. kr., småbørnsområdet får 3 mio. kr. ligesom socialområdet får 3 mio. kr. i 2018. Beløbene stiger markant i overslagsårene 2019-2021 som følge af demografireguleringen. Det er den regulering der sikrer, at kommunen økonomisk kan håndtere udviklingen i befolkningen med flere over 80 år og flere småbørn,” siger Frank Nørgaard.

Claus Omann Jensen
Claus Omann Jensen
Borgmester i Randers kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *