Kære folketingskandidater Iben Sønderup(S) og Malte Larsen (S).

Støtte til Egnsteatre
26. marts 2019
Politiske resultater: Laveste antal offentligt forsørgede siden 1987
1. april 2019

Kære folketingskandidater Iben Sønderup(S) og Malte Larsen (S).

Som bekendt har regeringen og DF fornyeligt præsenteret en infrastrukturplan for trafikinvesteringer frem til 2030 på 112,7 mia kroner, – fuldt ud finansieret.

En mindre del af planen omfatter investeringer i vores fælles østjyske område, herunder et 3.spor på E45 fra Randers N til Vejle N, kapacitetsforbedringer på både Rute 26 Aarhus-Viborg og motortrafikvejen mellem Århus og Tirstrup Lufthavn, samt etablering af støjværn flere steder ved Randers.

Spørgsmålet er om Iben og Malte som folketingskandidater vil støtte denne infrastrukturplan også efter et valg og evt. regeringsskifte, eller vil I hellere tage den gamle mindst 40% underfinansieret togfond op igen?

Et andet åbent spørgsmål er en ny østlig bro/tunnel forbindelse over Randers Fjord til aflastning af Randers bro, det mest trafikerede knudepunkt udenfor Storkøbenhavn, som desværre ikke

kom med i den aktuelle infrastruktur, måske fordi ansøgningen som omtalt i dagspressen desværre ikke var blevet ajourført af den nye borgmester.

Spørgsmålet er nu, om Iben og Malte vil støtte en hastigt fornyet ansøgning, så en ny østlig bro/tunnel søges placeret i en åben pulje af endnu ikke fastlagte projekter?

Kan vi vente længere, – eller skal vi fortsat holde i kø?

På forhånd tak for jeres svar.

Simon Ø. Simonsen, folketingskandidat (V) Østjylland

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *