VERDO BRO – SÆT I GANG

Retten til at være idiot!
16. april 2019
Åbning af valglokale 1. maj
30. april 2019

VERDO BRO – SÆT I GANG

Meget tyder på at Verdo Varme kommer til at betale 234,7 millioner kroner tilbage til forbrugerne, grundet noget som nærmest kan betegnes som en teknisk fejl tilbage i årene 2000-2005, hvor daværende bestyrelse og direktion ikke fik søgt tilsynsmyndighederne korrekt forlods, som de fleste andre fjernvarmeselskaber gjorde.

I nuværende bestyrelse er der et enkelt bestyrelsesmedlem tilbage fra tidernes morgen, hvor fejlen altså opstod, men vedkommende har ikke kunnet bringe lys over sagen.

Man kan så undre sig over, at tilsynsmyndighederne skulle bruge næsten 14 år til at komme med en afgørelse. Ualmindelig langsom behandling og i sig selv meget utilfredsstillende for selskabet.

Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad de dog laver derovre, ud over at pille sig i navlen måske?

Nå, men pengene skal tilbage, nok en tredjedel tilbage til kommunen, som er Verdos største fjernvarmekunde. Så må man håbe, de rare penge ikke modregnes i mindre tilskud fra Staten.

En anden tredjedel skal nok tilbage til erhvervslivet som i nogle tilfælde sikkert vil udløse en efterskat.

Den sidste tredjedel skal tilbage til datidens fjernvarmekunder, men det kan være forbundet med temmelig mange omkostninger at finde de rette ejermænd (m/k).

Advokatfirmaer vil sikkert være overordentlige ivrige i søgningen mod et passende honorar, måske op mod 20 millioner kroner, som enten skal fragå hovedbeløbet eller må lægges på fjernvarmen fremover.

Altså er den mest enkle løsning at de 234,7 millioner kroner går ubeskåret til Klimabroen, som man passende herefter kunne benævne VERDO-BROEN.

Med denne ekstraordinære donation kunne man sætte aflastningen af Randers Bro i gang allerede næste år.

Klimabroen henover Pieren ved Verdo er og bliver en kommunal opgave, der vil aflaste centrumtrafikken og nye boligområder i havneområdet, herunder visionen ”Byen til vandet”.  

En ny østforbindelse over fjorden derimod, også benævnt Tjærby linjen, er en statslig opgave, der skal binde regionen sammen på tværs af fjorden, skabe en ny omfartsvej fra Assentoft henover Randers Fjord via Gimming og Lem med tilslutning til E45 Randers Nord.

Projektet er på plads og mangler blot statens bevilling.

Begge broer/forbindelser er vigtige for at undgå trafikkaos, sikre færdsel, trygge skoleveje, lede tungtrafik og modul lastvognstog væk fra kommunens største folkeskole, skabe vækst og bosætning i oplandet til glæde for hele regionen.

Bare sæt i gang.


Simon Ø. Simonsen,

folketingskandidat (V)

medlem Repræsentantskabet Verdo  

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *