VERDO

Hold fast i Klimabroen.
10. maj 2019
Yderfløjen overhaler sig selv.
20. maj 2019

VERDO

Verdo følgetonen, som er blevet rullet ud i dagspressen gennem de seneste uger, handler i al sin enkelthed om, hvorvidt monopol forsyningsvirksomheder, tidligere kommunalt ejede, skal virke som private virksomheder med det formål at maksimere overskud på bundlinjen.

Loven er soleklar, det skal de ikke. Loven siger at forsyningsvirksomheder skal ”hvile i sig selv”, altså må forbrugerpriser afpasses, så virksomheden lige akkurat løber rundt.

Det er klart, at forbrugere der er tvunget til at aftage, hvad der kommer ud af rørene og bagefter er tvunget til at betale, hvad der måtte blive opkrævet, er og bør være beskyttet i forsyningsloven.

Her gælder markedskræfterne ikke, kunderne kan ikke løbe nogen steder, men må pænt affinde sig med, hvad der kommer.

De fleste forsyningsvirksomheder bryder i hvert fald lovens ånd, når de finder på kreative løsninger for at afkræve forbrugerne mere, end de burde.

Når forsyningsvirksomhederne blander flere slags virksomheder sammen, både kommercielle på markedsvilkår og monopoliserede med låste kunder, vil der uvægerligt ske en sammenblanding af firmaer, idet de alle er forbundne kar gennem overliggende selskaber.

I Verdos tilfælde er der derfor næppe vandtætte skodder mellem overskuddet i fjernvarmeselskabet og de kommercielle stærk underskudsgivende eventyr i udlandet, hvilket Repræsentantskabet nu ellers gentagne gange var blevet lovet af direktion og bestyrelse.

Den fremadrettede løsning bør være, at monopoliserede forsyningsvirksomheder indenfor fjernvarme, vand og til dels el ved lov udskilles i forbrugerstyrede selskaber for sig, efterladende de kommercielle handelsvirksomheder i et andet selskab, som på lige vilkår kan konkurrere med andre lignende selskaber på markedet.

Simon Ø. Simonsen,

Folketingskandidat (V) Østjylland

Medlem Repræsentantskabet Verdo

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *