Jim Davidsen

22. oktober 2016

Bane Danmark sætter strøm på miljøet

Vi har nu en enestående chance, som ikke fås bedre de næste ”100” år, at få alt den tunge og ikke lokale trafik helt om byen. Det kunne være en særdeles oplagt ide, at få gennemført en ny tunnel, med den placering der er sat af i forvejen på den gamle plan.
19. juni 2016

Ny Planlov – Landspolitisk klog beslutning

Planloven er passende visionær, hvor der åbnes op for mere liberalisering af lovgivningen, så mindre landbrug, små erhverv, butikker m.m., får væsentlig letter ved, at etablere sig og ændre på nuværende indretninger. Der er samtidig indtænkt, et hensyn til de mindre lokale samfund og deres detailhandel, så de ikke får unødvendig hård konkurrence fra Mega Supermarkeder, som ligger i umiddelbart nærhed.
17. maj 2016

Mere konkurrence udsættelse af kommunale opgaver – større provenu til velfærd

Randers er desværre ikke dem der går forrest i udviklingen, vi tilbringer en lidet 55 tyvende plads, hvor der har været en negativ vækst fra 26,8 % i 2014 og til 25,8 % 2015. Gribskov Kommune ligger øverst på skalaen med, udbudte off. opgaver med 45 %.
27. januar 2016

Dansk madkultur eller kulturkamp

Jeg vil gerne mane til besindighed, Erhvervslivet skal ikke gå i selvsving overfor Politiske nødvendige Statements og byrådspolitikere, skal lade være med, at blande sig en uendelighed i forvaltningens ledelses ret, så kunne vi nøjes med at trække lidt på smilebåndet af en total opblæst sag.