Debat indlæg

4. oktober 2016

Stor ros til frivillige i Randers

Fredag blev der afholdt den årlige nationale Frivillig Fredag med parade af cirka 100 deltagere gennem Randers by fra Frivilligværkets domicil ved Kirketorvet og rundt i byen med afslutning ved Nordisk Film Biografen, hvor der var foredrag og paneldebat.
11. oktober 2016

Stramningen af asylreglerne virker

Asylreglerne er endnu engang blevet strammet og Danmark har sendt et klart signal til omverdenen om, at man ikke uden videre får asyl i Danmark. Vi vil ikke bare lade stå til, sådan at kernevelfærden bliver udfordret på grund af presset fra de mange asylansøgere.
11. oktober 2016

Nyt klageorgan for mobning får hjemsted i Randers

Det nye klageorgan for mobning får hjemsted i Randers hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Klageorganet er en central del af regeringens indsats mod mobning i folkeskolen. Der vil i forbindelse med placeringen af klageorganet i Randers blive oprettet 4-6 nye statslige arbejdspladser
12. oktober 2016

Hvorfor kan Mariagerfjord Kommune, men ikke Randers?

Mariagerfjord har gennemført et budgetforlig med samtlige 29 byrådspolitikeres opbakning. Begrundelsen for denne handling oplyses bl.a. til at være, at der ikke er meldt nogen besparelser ud, før alle var enige, altså at man bifaldt en lukket proces.
13. oktober 2016

Jeg er stolt

I dag er der vedtaget et budget i Randers Kommune. Et budget, jeg er rigtig stolt af. Jeg er særligt glad for den hjælpende hånd, vi giver til unge mellem 15 og 25 år, der er i en periode i deres liv, hvor de oplever bump på vejen. Vi skal give en hjælpende hånd og guide dem igennem en svær periode i deres liv.
14. oktober 2016

S kunne ikke modstå fristelsen

Fristelsen, som i denne sammenhæng skal forstås som et ønske om at forhøje skattetrykket, kunne Socialdemokratiet i Randers ikke modstå. Derfor blev byrådet indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde 1. september, hvor vi skulle stemme om at forhøje skatten med 0,2 procent point.
15. oktober 2016

Absurd kritik af forvaltningen fra Amtsavisen

Forvaltningen i Randers kommune deler skæbne med landmænd: Begge grupper arbejder hårdt; de er ærekære om deres indsats og ender alligevel alt for ofte og uberettiget som prügelknabe i offentligheden. Nu også af Amtsavisen.
15. oktober 2016

Træk i arbejdstøjet, socialdemokrater

I stedet for at hænge et helt budget op på, at man pludselig slet ikke kan gå ind for et enkelt punkt som en udvidelse af og investering i Randers Arena, så håber jeg meget, at Socialdemokraterne vil trække i arbejdstøjet og være med til at skabe et bredt budget næste år.
22. oktober 2016

Bane Danmark sætter strøm på miljøet

Vi har nu en enestående chance, som ikke fås bedre de næste ”100” år, at få alt den tunge og ikke lokale trafik helt om byen. Det kunne være en særdeles oplagt ide, at få gennemført en ny tunnel, med den placering der er sat af i forvejen på den gamle plan.