Debat indlæg

24. oktober 2016

Skimmelsvamp i kommunale institutioner

Jeg henstiller, at dette ikke skal blive (endnu) en politisk kampplads, hvor nogle byrådspolitiker vil gøre det til et skue for egen vinding skyld ved at påberåbe sig midler til netop DEN skole/ DET område, hvor man er folkelig valgt. Michal F. Mouritsen frelser ikke Søndermarksskolen, Lars og Iben frelser ikke Langå skole, Christian Boldsen frelser ikke Havndal skole og jeg frelser hverken Rismølleskolen eller Korshøjskolen ALENE.
27. oktober 2016

Sammen ruller Østjylland stærkere ind i fremtiden

12 østjyske kommuner er sammen i Business Region Aarhus. Det er landets største vækstområde uden for hovedstaden. Men et vækstområde skal udvikle sig hele tiden, ikke mindst i en verden, som bliver mere global. Det kræver, at vi på tværs af kommunegrænserne sikrer, at vores udvikling og vores planlægning af for eksempel veje hænger sammen med de omkringliggende kommuner og resten af landet.
27. oktober 2016

Udvikling eller afvikling af kommunen?

Frederikssund Kommune har set lyset i, at skal man ikke afvikle, så kræver det investering i udvikling af byen, som derefter giver bosætning og tilflytning og udvikling af erhvervsvirksomheder, som giver et godt skattegrundlag for velfærd og fortsat udvikling.
28. oktober 2016

Væk med administrationsgebyr for erhvervsaffald

Dansk Byggeri har helt ret. I Randers kommune er vi nået frem til samme konklusion: De omkostninger, som affaldsgebyret skal dække, er primært direkte og indirekte administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyret! Det er jo decideret tåbeligt og absolut ikke erhvervsvenligt
1. november 2016

Forslag til ændring af bybusnet

Det er min klare overbevisning, at oplandet og byerne rundt om Randers også skal have mulighed for at stige på bussen og komme rundt i vores dejlige kommune, hvilket specielt gælder for børn, ældre og handicappede.
7. november 2016

Demokratiets pris?

Måske i helt op mod 80% af tiden hører man de 2 herrer mest supplere hinanden på hver deres måde med intetsigende søvndyssende indlæg, der ikke fører til noget som helst, idet stort set samtlige forslag fra de herrers side bliver stemt ned med massive flertal.
8. november 2016

Bænke fra by til land

Det vil være oplagt at genplacere bænke i forbindelse med samlingssteder i landsbyer. Faktisk tror jeg, at landsbybeboere vil opfatte en bænk som en gave og ikke – som et byrådsmedlem beskrev den herskende opfattelse i Storegade - som en hadegave.
16. november 2016

Togfonden DK eller en udvidelse af E45?

Min opfordring til borgmester Jacob Bundsgaard (S) fra Aarhus Kommune er: Gå nu ind for en udvidelse af E45 og helst helt fra Randers til Vejle i stedet for Togfonden DK, som der realistisk set ikke for tiden er økonomisk belæg for.
17. november 2016

Ny fond skal øge investeringer i dansk landbruget

Regeringen er nu klar med en model for den nye fond Dansk Landbrugskapital, der med risikovillige lån skal bidrage til at udvikle dansk landbrug. Mange landbrug har brug for nye investeringer, men mange bedrifter er hæmmet af høj gæld. Det er ond spiral der hæmmer vækst og udvikling i erhvervet.