Debat indlæg

19. november 2016

Populistisk kritik af studieture

Det er ikke på sin plads at forfalde til populistiske udsagn som ”At bruge 200.000 kroner på at sende fem byrådsmedlemmer til New York på ferie er skandaløst.” Eller aldeles ukritisk og uden øjensynligt at foretage egne undersøgelser, at viderebringe beskyldninger om, at Randers kommune har forsøgt at skjule oplysninger om studieturen.
21. november 2016

Er Randers en populær by eller en by i kaos?

Randers har Danmarks største egnsteater, nu med teaterskole, Danmarks første og største regnskov, Danmarks største Elvis-fan-museum, fodbold- og to håndboldhold i den bedste liga, foreningsliv, der blomstrer, regionalt spillested, skoler med Team Danmark-udvikling, innovative virksomheder med videre.
24. november 2016

Plads til biler eller plads til mennesker?

Sløjfen kan ikke lukkes, men vi skal endegyldigt få lukket diskussionen om trafikken i Sløjfen. Det får vi kun ved, at vi bøjer os mod hinanden – som jeg mener at gøre – således at det fremadrettede arbejde hviler på et bredt flertal i Byrådet. At fastholde Sløjfen på bilernes præmisser er kortsigtet og tjener ikke de erhvervsdrivendes interesser: Mennesker køber – det gør biler ikke.
29. november 2016

Kasper Fuhr´s vildfarelse om økonomien for Hal 4

Fakta om økonomien for Den Selvejende Institution Randers Idrætshaller (ikke kommunens byggeprojekt): Budget for byggesum efter moms: ca. 100 mio. kr., der finansieres således: tilskud fra Randers Kommune (der svarer til sparet brandsikring af den gamle hal) 15 mio. kr. inkl. tilskudsmoms, der af partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er reserveret. Institutionen konverterer lån i Kommunekredit på 35 mio. kr., og der søges optaget et nyt realkreditlån på 50 mio. kr. hvilket alt i alt giver 100 mio. kr.
3. december 2016

Fakta om Hal 4 igen, igen

Det er ikke oplyst, at det drejer sig om en lejeudgift tilfældigvis over 30 år for brug af faciliteter, som kommunen vil benytte sig af i lighed med øvrige lejere, blandt andet SIKR- klubber. Hvorfor ikke vælge 50 års lejeudgifter, som vil foregive et større skrækscenarie i jeres besynderlige fremstilling.
4. december 2016

Landdistrikts udvalget i Randers Kommune er i arbejdstøjet

Vi har taget initiativ til at projektansættelse en bredbåndskoordinator, der skal hjælpe landdistrikterne med at få bedre bredbånd. Koordinatoren skal være sparringspartner for landdistrikterne, og hjælpe med viden og procesarbejde. Dermed håber vi, at vi kan hjælpe med til, at vi får endnu bedre internetforbindelser i så mange lokalområder som muligt.
6. december 2016

Mangel på sammenhæng mellem påstanden og argumenter

Argumentet for denne påstand går bl.a. på, at byen Randers kommune ikke har en “stadsarkitekt og uden politikere med almen, kulturel dannelse og viden er meget uheldigt og lover ikke godt for, at der bliver taget kvalificerede og visionære beslutninger”. Hvad har en stillingsbetegnelse i grundet noget med en byudvikling og omsorg at gøre? Omsorg er vel oftest noget at gøre med mennesker eller hvad?
12. december 2016

Røde Hotdogs

Når nu det er sådan at Kasper Fuhr med sine evindelige ofte bøvlede indlæg på byrådsmøder, er skyld i at byrådsmøder trækker ud til de sene nattetimer, synes jeg Kasper Fuhr skulle tænke på byrådets VELFÆRD, ved egenhændigt at give hotdogs, -eventuelt røde- til byrødder og tilhører som natmad.
12. december 2016

Nødvendig østbro

Kapaciteten på Randers bro er for længst opbrugt. Vi har hårdt brug for en østbro nu som ud over at aflaste midtbyen, vil forbedre adgangen til sygehuset og desuden vil være en kærkommen mulighed for udvikling og bosætning i den nordlige ende af Randers Kommune.