Debat indlæg

28. april 2017

Danmark har intet at skamme sig over!

Danmark er fortsat ét af seks lande i hele verden, som formår at overholde FN’s målsætning for udviklingsbistand på 0,7 procent af vores BNI. Det skal vi være stolte af.
28. april 2017

Alle unge skal kunne læse, skrive og regne

Med den nye pulje på 500 mio. kr. motiverer vi udsatte skoler til i højere grad at ruste eleverne til fremtiden. Det gavner både den enkelte elev på fx Grønhøjskolen og Nørrevangsskolen i Randers, og det gavner samfundet.
5. maj 2017

Udviklingsplan for specialundervisnings området

Det er Byrådets udfordring at løse det samlede skolevæsens opgave omkring undervisning. Det er så vigtig en opgave, at vi prioriterer at høre borgerne om emnet, og derfor mener jeg og Venstre, at vi skal sende denne sag i høring inden sommerferien.
25. maj 2017

Åbenhed i Randers Havn: Kasper Fuhrs mistænkeliggørelse af ledelse og bestyrelse

Vi er mange i kommunen, der er stolte af havnens formåen og udvikling og ikke mindst det forhold, at der samlet set er cirka 1.200 beskæftiget, herunder i afledte erhverv. Det er beregnet til en produktionsværdi på cirka 1,6 milliarder kroner.
27. maj 2017

Hallo, – er der nogen!

For mig er det fuldstændigt uforståeligt, at en imam kan få lov til på dansk grund, at udstede dødstrusler, som vi har set det i moskeen i Heimdalsgade, -uden at myndighederne har grebet ind.
27. maj 2017

Revolutionen…

Revolutionen synes nært forestående at dømme efter Enhedslisten partikongres i forrige weekenden, hvor der ivrigt blev diskuteret, hvilken slags kanoner man skal anvende ved en væbnet revolution, der snarest muligt skal omstyrte samfundet og indsætte proletariatet.
30. maj 2017

Lokalpolitik i Randers kritiseret af konservative Jane Christensen bosat i Aarhus kommune

Regionskandidat Jane Christensen (K) er igen ude i medierne med kritik af forhold i Randers Kommune. Interessant, at Jane Christensens visioner med Randers kommune falder helt i tråd med listerne og øvrige i den røde blok.
10. juni 2017

Privatisering af veje

Jeg synes, det er helt fint, at de fremkommer med deres synspunkter, og jeg er personligt enig med dem langt hen ad vejen, men jeg synes nu også, at det ville have klædt de herrer Leif Gade (S) og Kasper Fuhr Christensen (VL) at nævne, at de stemte for forslaget i sin tid, og måske endda også var arkitekterne bag forslaget.
13. juni 2017

Faktatjek af Folkeskolen i Randers

Jeg efterlyser, at mine byrådskollegaer i debatten om og af kvaliteten af den randusianske folkeskole inddrager de reelle fakta, som kan være årsagsforklaringer i forhold til de udfordringer, som vi politikere arbejder for at finde løsninger på - både nat og dag!