Debat indlæg

11. juli 2017

Velfærdslisten vil forgylde ejendomsbesiddere

Alene i byzone er der ca. 200 km private fælles veje. En opkvalificering af disse over en 20 årig periode vil hvert år forøge driftsbudgettet for veje med ca. 460.000 kr., således at den årlige merudgift efter 20 år ender på 9.200.000 kr. Set over 30 år – for nu at anvende den målestok som Velfærdslisten anlægger ift. Hal 4 – bliver det til 196 mio. kr. inkl. engangsudgifter til matrikulære ændringer.
20. juli 2017

Ros til danske landmænd

Erhvervet står for 25 pct. af den samlede danske vareeksport, der svarer til over 150 mia. kr. hvert år. En stor del af eksportgrundlaget sikres i de danske yder- og landkommuner. Erhvervet sikrer dermed arbejdspladser steder i Danmark, hvor der i særlig grad er behov for økonomisk vækst. Det svarer til 97.000 af de knap 188.000 beskæftigede.
2. august 2017

2 broer over fjorden, nu!

Anstrenge sig, det bør byrådet nu hvor efterspørgslen efter at bosætning i området er der og hvor investorerne er der. Udstykninger, bosætning og tilflytning betyder øgede skatteindtægter, så må man også huske infrastrukturen, som er én af kommunens vigtigste opgaver.
11. august 2017

En nødvendig beslutning

En nødvendig beslutning, som jeg personligt helst havde set ført ud i livet umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 2007. Og hvis alle 24 folkeskoler bevares uændret, skal der bruges 750 millioner kroner til vedligeholdelse de næste 10 år. Blandt andet derfor deler jeg fuldt ud forligspartiernes holdning til, at det er bedre at investere i elever, lærere og pædagoger end i halvtomme utidssvarende bygninger.
11. august 2017

Et jomfrueligt skoleår venter

Lærerne har i dette skoleår mulighed for at forberede sig hjemme i 200 timer om året, en arbejdstidsaftale, der blev lavet i foråret mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening. Det er den fleksibilitet, som mange lærere har savnet.
11. august 2017

Kan man regne med dem, der sidder i byrådet 2?

Kan man regne med dem, der sidder i byrådet? Det er et ganske relevant spørgsmål. Kan man regne med, at politikerne beslutter med henblik på at nå langsigtede mål? - eller agerer de curling-politikere, der med ryggen mod målet forsøger at feje enhver bette sten væk for borgerne?
11. august 2017

Det er sjældent de tilfredse, der sætter sig til tasterne

Det lader som om, at Mikael Mouritsen har glemt, at hans parti var med i skolestrukturforliget, hvilket hans partikammerat Aage Stenz i januar måned 2015 roste til skyerne og hellere havde set sket noget før.
23. august 2017

Mobiltelefoner i Folkeskolen

Skrevet af Christina Kjærsgaard (V), Næstformand i børn-og skoleudvalget Mobiltelefoner i skolen Hverken lokalt eller nationalt har vi en mobilpolitik i Folkeskolen. En gruppe forskere pegede […]
24. august 2017

Fuldstændig enighed med enhedslisterne.

97% af alle vedtagelser i byrådet i indeværende periode er foretaget med 80% flertal, hvilket trods alt vidner om en pæn stor enighed om byrådets sager. […]