Debat indlæg

5. januar 2016

Langt fra Paris til Randers

Politikere i Byrådet, der ønsker at lade sundhedsmæssig tvivl komme naboerne til gode, burde bruge deres kræfter på at få nedsat hastigheden til 70 km/time på motorvejen rundt om Randers frem for at lave Randers særregler for vindmøller.
7. januar 2016

Gørelsen og ikke størrelsen

Vil KD mon frafalde kravet om 10 gange afstand, såfremt Helbredsundersøgelsen frikender vindmøller? I parentes bemærket undrer jeg mig generelt over optagetheden af afstande og vindmøllers højde: Det er gørelsen og ikke størrelsen, der betyder noget. Dvs. om der er gener fra støj og skygge.
15. januar 2016

Disciplin i folkeskolen

En mere nutidig forståelse af hvad disciplin dækker over, ønskes og bør italesættes. Modet til at praktisere disciplin i den bedste mening og med ét formål. Jeg vil gerne stå på mål og være talerør for, at vi skal have mere disciplin i den danske folkeskole.
17. januar 2016

Forældrekontrakt i folkeskolen

Der skal være nogle klare regler for hvordan man skal opføre sig når man er i skole, og nogen klare konsekvenser for dem der ikke kan opføre sig ordentlig.
18. januar 2016

Balancen i Dansk flygtningepolitik

Kort sagt – rigtig mange kan ikke integreres - de vil ødelægge vort samfunds sammenhængskraft. Vi kan og skal ikke redde alle fra krig, sult og overbefolkning i Mellemøsten og Afrika.
19. januar 2016

Inklusion i folkeskolen

Folkets skole, i daglig tale "Folkeskolen" bør være for både det barn, som fagligt og socialt har store udfordringer, men bestemt også for det særligt intelligente barn.
20. januar 2016

Frikadellekrigen – oversigt over Venstre i medier

Sag nr. 29 på Byrådets dagsorden har tiltrukket sig ganske stor opmærksomhed - det drejer sig om madordning i kommunale institutioner. I denne artikel er samlet links til diverse mediers omtale af V byrådsmedlemmer.
23. januar 2016

Timingen er nu

For hver beslutning vil der være fortalere og modstandere. Der vil være politisk debat, vi vil udfordre hinanden og være uenige. Sådan skal det være. Faktisk er det en styrke. Og det bliver næppe sidste gang, vi ser en debatskabende dagsorden fra Randers.
25. januar 2016

Slut med patienter på gangene

Det skal være slut med at patienterne møder fortravlede læger og sygeplejersker på afdelinger med massiv overbelægning, hvor der ikke er tid og kræfter til at tage sig ordentligt af de syge, og hvor de risikerer at blive parkeret i en seng på gangen.