Debat indlæg

14. november 2017

Jeg undres

Jeg undres over, at jeg kan læse, at Socialdemokratiet sammen med konservative vil nedlægge vores velfungerende og succesrige landdistriktsudvalg. Et landdistriktsudvalg, der først kom til at […]
15. november 2017

Venstre arbejder for legepladser i byer og på skoler

I Venstre mener vi, at det er vigtigt med gode legepladser i vores kommune, både bynært, i de mindre byer og på skolerne, hvor børn kan […]
15. november 2017

AFVIKLING AF LANDSBYER – IKKE I Ø. BJERREGRAV OG OMEGN!

Jeg glæder mig over private initiativer, men også over sociale tiltag, der giver sammenhold på baggrund af ideer fra initiativrige borgere Jeg ser f.eks. dagligt, hvordan […]
15. november 2017

Til kamp for Regionshospital Randers

Randers Regionshospital er vigtigt! – Det er vigtigt for vores tryghed, vores liv og helbred, vores lokalområde og som arbejdsplads. For nogle dage siden kom det […]
16. november 2017

Uden Eliten ingen Bredde

Bertel Haarder sagde engang, i sin daværende egenskab af minister for kultur og idrætsområdet, “UDEN ELITEN INGEN BREDDE”. Det synspunkt deler jeg. “Eliten” starter karrieren ude […]
16. november 2017

Ildsjæle og idrætsforeninger på landet fortjener større opbakning

Landdistrikterne i Randers er et meget attraktiv bosætningsalternativ i sammenligning med Aarhus, der for mange familier er blevet en dyr løsning. Randers har et gode i […]
16. november 2017

ORDENTLIGHED MÅ JEG BEDE OM

Efter at jeg nu har deltaget i utallige vælgermøder rundt omkring i kommunen, lyder der ofte fra vælgerne i salen en opfordring til os politikere om […]
17. november 2017

3F eller frivillige?

Som kommune har vi desværre ikke økonomi til at levere service og velfærd i det omfang, som borgerne efterspørger. Derfor vælger rigtig mange borgere at give […]
17. november 2017

HOSPICE

Den sidste tid kommer til os alle, uanset om vi er forberedte på det eller ej. For nogen kommer døden pludselig, for andre kan det være […]