Debat indlæg

9. marts 2016

Kvinder skal ikke diskrimineres

Dokumentarserien, Moskeerne bag sløret, har udstillet, at vi i dele af det danske samfund finder parallelsamfund, hvor danske love og normer tilsidesættes. Det er fuldstændigt utilstedeligt, at vægte sharia-lovgivning over danske love og regler.
9. marts 2016

Byrådsmøde i landdistriktet

Jeg har som formand for Landdistriktsudvalget sat gang i en proces, der skal belyse, hvilke muligheder vi har for at afholde (et par) årlige byrådsmøder udenfor Randers by.
11. marts 2016

Populisme af værste skuffe

Det glæder en liberal skolepolitikker, at så mange i Randers Byråd bakker op om mit og Venstres forslag (og gerne vil tage æren for det!!) om en mulig vej for kortere skoledage for mellemtrinnet og udskolingen.
11. marts 2016

Højtuddannede til Randers

Byrådet har lige godkendt, at der bliver brugt 100.000 Kr. til fokus på at tiltrække folk med lang videregående uddannelse. Det er vigtigt at have fokus på emnet af flere årsager. Det hænger godt sammen, når man gerne vil have flere arbejdspladser og øget tilflytning til kommunen.
14. marts 2016

Religion over loven

Alle religioner i Danmark skal følge og indrette sig efter dansk lov til punkt og prikke, - og ikke omvendt. Grundloven er over religionen!
28. marts 2016

Kærsmindeområdet: Ved jorden at blive, det tjener os bedst?

Jeg mener, at vi bør vælge både at blæse og have mel i munden. Lad os bygge opad, hvorved vi f.eks. kan øge antal boliger fra 70 til 140 og samtidig reducere arealforbruget fra 36.000 til 9.000 m2, således at både parken og pensionisthaverne kan bevares.
5. april 2016

Mere dialog med erhvervslivet i Randers

Jeg har en stærk tro på jo mere kendskab til erhvervslivet, jo større muligheder er der for at underbygge væksten for virksomhederne. Hvis vi som kommune kan være proaktive i forhold til at støtte virksomhederne, i stedet for at vente på at virksomhederne eventuelt skulle kontakte kommunen.
11. april 2016

Respekt for de politiske partier, der tør tage ansvar

Helle Thorning-Schmidt: “Jeg er ked af at sige det, men det er nemmere at være ude på fløjene og bruge store ord. Det er sværere at være i regeringen inde i samfundets maskinrum”. Maskinrummet kan her i Randers Kommune erstattes med sagsbehandling og proceshysteri.
11. april 2016

Radikal vildfarelse

Den lokale formand for Radikale Venstre i Randers, Hans Toftdahl skamroser partiets enlige byrådsmedlem Mogens Nyholm, som nedstemte en ansøgningen fra en arbejdsgiver, der havde søgt om byggetilladelse til 2 medarbejderboliger til sin virksomhed.