Debat indlæg

19. juni 2016

Ny Planlov – Landspolitisk klog beslutning

Planloven er passende visionær, hvor der åbnes op for mere liberalisering af lovgivningen, så mindre landbrug, små erhverv, butikker m.m., får væsentlig letter ved, at etablere sig og ændre på nuværende indretninger. Der er samtidig indtænkt, et hensyn til de mindre lokale samfund og deres detailhandel, så de ikke får unødvendig hård konkurrence fra Mega Supermarkeder, som ligger i umiddelbart nærhed.
3. juli 2016

DANEXIT?

Per Hastrup, lokal formand for DI i Randers-Norddjurs, må da vist have tabt hovedet eet eller andet sted på vej ud af sengen fredag morgen, siden han i flere medier kan postulere, at Brexit stensikkert vil betyde tab af 13-14.000 danske arbejdspladser, heraf flere hundrede i Randers.
3. juli 2016

Magtarrogance af Danmarks Naturfrednings forening

Er vi virkelig der, hvor sådanne midler skal tages i brug for at imødegå DN smagsdommer afgørelser i direkte uoverensstemmelse med hovedparten af den danske befolknings holdninger og direkte erhvervsfjendtlige adfærd.
6. juli 2016

De ældre ” stjæler” fra de yngre

Det største parti i blå blok viser sig mere og mere økonomisk uansvarlig. DF indgår aftaler med rød blok om ufinansierede udgifter til den tomme tog fond, og man vil ikke medvirke til gennemførelsen af besparelser på ældreområdet, som blev aftalt ved finansloven for 2016, ligesom man har stribevis af forslag til øgede driftsudgifter på velfærdsområdet. Kort sagt er DF ved at være mere socialdemokratisk end socialdemokraterne selv.
5. august 2016

Regeringen styrker Danmarks sikkerhed

Regeringen har styrket indsatsen mod terrorisme betragteligt i det første år efter valget. Kun ved at være godt forberedt kan vi fortsat sikre, at Danmark er et trygt land, hvor man ikke skal være bange for at gå på gaden.
12. august 2016

Halvering af Det Radikale Venstre

Jeg ønsker ikke en halvering af det Radikale Venstre, for det ville betyde exit for Det Radikale Venstre og dermed for Mogens Nyholms indflydelse. Det ville jo være trist. . Derfor vil min opfordring til Mogens være den. Se nu at komme ind i kampen og få den indflydelse som dit parti kan opnå ved seriøse og ansvarlige forhandlinger.
12. august 2016

Glædeligt med politisk opbakning til landdistrikterne i kommunen

Jeg vil i, ikke mindst som formand for Landdistriktsudvalget, glæde mig over, at landdistrikterne er de konservatives nye politiske kæphest. Jeg ser, på baggrund at læserbrevet frem til de kommende budgetforhandlinger, hvor jeg er sikker på at vi kan finde fælles fodslag, hvis de konservative altså mener det alvorligt.
15. august 2016

Fjordløb med Venstre!

Igen i år deltog Venstre med et cykelhold ved Fjordløbet i Randers ugen søndag den 14. august. 27 friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på […]
17. august 2016

Vi skal passe på Danmark

Som politikere er vores vigtigste opgave at passe godt på Danmark. Derfor vil Venstre og regeringen foretage en markant styrkelse af vores politi, efterretningstjeneste og forsvaret. Det skal ske ved at afsætte et milliardbeløb til styrkelse af Danmarks sikkerhed i forbindelse med 2025-planen. Det er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være et af verdens mest trygge lande.