Debat indlæg

25. august 2016

Nyttige idioter

Ifølge Wikipedia er nyttig idiot og nyttige idioter er udtryk, der bruges til at betegne en person eller en gruppe af personer, der, uden at de selv er klar over det, bliver manipuleret til at gå andres ærinde. Wikipedia kan efter byrådsmødet på mandag tilføje nok et eksempel på nyttige idioter.
28. august 2016

Kræft behandlingen styrkes

Kræftbehandlingen på landets hospitaler skal styrkes gennem tilførsel af flere midler til indkøb af nyt udstyr såsom scannere og strålekanoner. Udover en tiltrængt opgradering af hospitalernes udstyr, så skal den enkelte patient fremover have en fast læge, der bliver tovholder på behandlingsforløbet.
28. august 2016

Undskyld

Undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld - undskyld
2. september 2016

Jantelov, habilitet og byrådspolitikere

Hvorvidt en byrådspolitiker leverer den forventede indsats er et spørgsmål, som vælgerne tager stilling til hver fjerde år. Det er demokratiets vilkår. Vi skal - efter vi er valgt - hverken aflevere timesedler eller - ud over hver fjerde år - stå til regnskab for kvaliteten af vor indsats.
2. september 2016

Nej tak til at forhøje skatten

På et ekstraordinært møde 1. september forkastede Randers Byråd forslag fra Velfærdslisten, Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne om at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lov til at forhøje skatten.
7. september 2016

Retssag om omkonstituering

Drejer retssagen sig i stedet om profilering af dit advokatfirma, polering af dit eftermæle, eller er det slet og ret et morsomt indslag?
7. september 2016

Dobbelt moralske Overmark

Det er dobbeltmoralsk af værste skuffe i Overmarks adfærd og helt forkert, når han forsøger at give politisk indtryk af, at være en politiker, der vil hjælpe den lille mand M/K. Hvor er hans moral for ulovlig ansættelse af en ansat med manglende betaling og ingen løn for overarbejde og helligdagsbetaling?
8. september 2016

Randers-sagen er principiel

Efter en til tider nærmest hysterisk spind fra Velfærdslisten, Beboerlisten, Konservative og Radikale bringer Social- og Indenrigsministeriets departementschef, Sophus Garfiel, i artiklen "Randers-sagen er principiel" i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2016 den såkaldte power-point sag ned på det plan, hvor den hører hjemme.
17. september 2016

Venstre styrker veteran indsatsen

Regeringen foreslår i et nyt udspil, at der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med posttraumatisk stresslidelse, PTSD, kan modtage individuelle behandlingstilbud i alle regioner. De praktiserende lægers viden om psykisk sårbare veteraner skal ligeledes styrkes, således at den enkelte læge ved, hvad der skal iværksættes over for veteraner der oplever psykiske problemer efter endt tjeneste.