Debat indlæg

22. september 2016

En effektiv infrastruktur er forudsætning for vækst

Regeringen lægger op til at afsætte 27 mia. kr. til offentlige investeringer – herunder infrastrukturprojekter – frem mod 2025. Det skal skabe vækst og arbejdspladser lokalt – også her i Østjylland.
24. september 2016

Budgettets prestige projekter: Gode forhold for handicappede og demente

Politik er forunderlig og dette i stigende grad, jo tættere vi kommer et valg. Nogle emner diskuteres voldsomt, mens andre synes at glide under radaren. Behovet for ”en tue at stå på” - som ”de andre” ikke har taget - og ønsket om at producere politisk spin spiller for mig at se ofte en afgørende rolle.
24. september 2016

Der skal to til tango

Det er hævet over enhver diskussion, at der blev stillet ultimative krav i forbindelse med budgetforhandlinger i Randers Byråd forleden. Ofte vil ultimative krav kunne håndteres i forhandlinger, men ikke denne gang, idet kravene gjaldt samme emne og var modsat rettede.
28. september 2016

Samarbejde?

Fakta er imidlertid at 97% af alle byrådsbeslutninger i denne periode, med Claus Oman Jensen (V) som borgmester, har været massive flertalsbeslutninger med stemmetallet 24 stemmer for og 7 stemmer imod. I forrige periode med Nyhuus (S) som borgmester, var de fleste byrådsbeslutninger med den mindst mulige margin, - altså ikke massive flertalsafgørelser som vi ser nu.
28. september 2016

2017 bliver børnenes år

I år har vi valgt at give et hårdt tiltrængt løft til vores daginstitutioner og til vores dagplejere. De to foregående år har vi friholdt området for besparelser, og nu får de et stort løft på 50 millioner over de næste fire år, eller mere end 12 millioner kr. om året. I Venstre tror vi på at en tidlig indsats kan styrke vores børns læring, og give langt flere børn en rigtig god start i livet.
29. september 2016

Nyt kraftcenter på handicapområdet

I budgetforliget for 2017 har V og DF afsat 10,5 millioner kroner til virkeliggørelsen af et aktivitetshus for borgere med handicap. Aktivitetshuset er et stort ønske i den nyligt vedtagne Handicapplan 2016, hvor et af hovedpunkterne er at styrke aktivitets- og samværstilbuddet og skabe gode muligheder for samvær på tværs af målgrupper og tilbud.
29. september 2016

En vigtig styrkelse af bredde- og eliteidrætten

Vi har i mange år ligget alt for højt på timeprisen for halleje, og i foråret satte vi, kultur- og fritidsudvalget, hallejen ned til 60 kroner i timen. Vi ligger dog stadig højt på timelejen, og derfor sætter budgetpartierne nu timeprisen ned med ekstra 20 procent.
4. oktober 2016

Nu får de faste udgifter et hak nedad

Som et led i regeringens 2025-plan kommer der nu et historisk bud – faktisk den første af sin slags – på et samlet strategi på forsyningsområdet. Branchen skal effektiviseres og der skal skabes mere konkurrence. Det vil alt sammen være til stor fordel for forbrugerne.
4. oktober 2016

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet - til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti - ikke kan gennemføres.