Byrådet 2014-17

Anført af Claus Omann Jensen som borgmester i Randers Kommune 2014-17 er her holdet på de 11 V kandidater, der blev valgt til Byrådet ved KV13 d. 19. november. Information om den enkelte svarer til den information, der blev præsenteret forud for valget. Klik på Mere? i nederste højre hjørne i de enkelte bokse for at læse om, hvad de enkelte kandidater især vil arbejde med.

Claus Omann Jensen

Virksomhedsejer

2065 0000


Adresse: Brinken 20 By: 8940 Randers SV Jeg er 43 år og tager med stor fornøjelse udfordringen op som borgmesterkandidat for Venstre i Randers kommune. Sammen med min hustru Jeanette og vores to piger Josephine og Emma, bor jeg i Tebbestrup lidt uden for Randers. Vi er en meget aktiv familie. Selv løber og cykler jeg meget.

Katrine Fruelund

Håndboldspiller


Jeg er 35 år og bosat i Tebbestrup, sydvest for Randers, på en gård sammen med min kæreste Kristian, der er murer. Vi fik i februar vores første barn, som hedder Vigga. Jeg har været professionel håndboldspiller i 15 år, men har samtidig uddannet mig til sygeplejerske. Samtidig med min håndbold karrierer er jeg ansat som Talentchef og sportslig controller i Randers HK. Jeg har siddet i Randers Venstre bestyrelse i 2012 Jeg er en meget aktiv person, og holder meget af at nyde naturen. Værdier som ærlighed, troværdighed og hårdt arbejde, betyder meget for mig, og det er værdier, som jeg vil tage med mig i det politiske arbejde. POLITIK Jeg vil bla. arbejde for et Randers med: Et bedre samarbejde i Byrådet. På landshold og klubhold kan en flok tøser samarbejde - det må kunne gøres bedre i Byrådet. Mere idræt på skoleskemaet. Fokus på foreningslivet og frivilligheden. Sammenhæng mellem vores by og landistrikter. Sundhed på dagsordenen.

Anders Buhl-Christensen

Ejendomsmægler

2753 5100


52 år, Gift med Lene, tre voksne børn. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Landmand Grønt bevis. 2 Vice Borgmester. Bestyrelsesmedlem Sparekassen Kronjylland, Støvringgaard, produktionsskolen Mimers brønd og Randers Kunstmuseum. Sidder i Klagenævnet for handicap og special undervisning, Klagestyrelsen Amaliegade København. POLITIK Arbejde for vækst og udvikling i hele kommunen. Arbejde for en folkeskole med nærhed for de små og faglighed for de store. Støtte Venstres kommende borgmester.

Louise Høeg

Politisk sekretær


Forlovet med Torben, 2 bonusbørn på 16 og 19 år Ba. Pol. Adm. Konsulent Medlem af Venstre siden 1997 - Byrådsmedlem siden 2001 Udvalgsformand for Socialudvalget, medlem af Kultur- og fritidsudvalget samt Sundheds- og omsorgsudvalget Medlem af bestyrelsen for Randers Regnskov, Valgbestyrelsen og Repræsentantskabet for Verdo Medlem af Randers´ Eliteidrætsråd og Randers Kommunes Kunstråd Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse

Christian Boldsen

Souschef

3029 0683


Jeg vil kæmpe for udvikling i hele Randers kommune flere arbejdspladser samt bedre dagpleje/børnehaver og skoler.

Lars Søgaard

Distriktschef

2024 8599


36 år. Distriktschef i dagligvarerbranchen. Nuværende medlem af byrådet og medl. Af Miljø & teknik og Arbejdsudvalget. POLITIK Jeg arbejder for en smidig og kundeorienteret kommune.Vi skal have hævet uddannelseniveauet, skattegrundlaget og folkesundheden i kommunen. Det gør vi bl.a. ved at tiltrække og fastholde veluddannede og ved at hæve niveauet og faciliteters på vores skoler.

Christian Brøns

Studerende


PERSONEN 21 år. Stud.cand.mag i Medievidenskab. Medlem af Venstres Ungdoms Forretningsudvalg og kampagneansvarlig. I min fritid spiller jeg floorball, ligesom jeg er træner for et ungdomshold. POLITIK Fokus på ungdommen Randers skal ikke være en by, man flytter fra, når man er ung - men en by man flytter til. Randers skal udvikle sig i en retning, så byen bliver interessant at flytte til som ung. Flere tilbud målrettet de unge vil betyde, at færre flytter fra byen og flere flytter til byen. Styr på økonomien Grundlaget for en kommune i udvikling of fremdrift er, at der er styr på økonomien. Derfor er det nødvendigt, at vi prioriterer vores ressourcer korrekt, så vi har råd til ordentlig velfærd og kan udvikle kommunen i en positiv retning. Vækst, vækst og vækst Randers skal være meget mere attraktiv for virksomheder. Uden virksomheder har vi ikke mulighed for at tilbyde velfærd på et ordentligt niveau til vores borgere. Derfor må vi gøre vilkårene for virksomheder bedre, så vi kan få skabt flere arbejdspladser i byen.

Jens Peter Hansen

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug

2448 1604


Gift • 3 børn • Aktiv motionist Uddannet landmand & agronom – 15 år ved Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. Arbejder på 13. år ved Videncentret for landbrug med forretningsudvikling & IT Bestyrelsesformand for I/S Fælles Forbrænding, Hobro. I bestyrelsen for JMA A/S Medlem af Venstre siden 1997 – byrådsmedlem siden 2001. Sidder bl.a. i Miljø- og Teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, LAG Randers, Randers Spildevand A/S Opstillet til Regionrådssvalget 2013 Noget for noget. Jeg stiller krav til den enkelte, til forældre, til offentlig ansatte, men det ud fra en forudsætning om ordentlige rammer. Sundhed er også personlig frihed. Vi har hver især ansvaret for egen sundhed, men som kommune skal vi sikre rammer, der gør det let at leve sundt – vi har ikke råd til andet! Skoler. Jeg prioriterer nærhed for de små og faglighed for de store. Ansvar & kompetence skal følges. Jeg vil bekæmpe enhver tendens til at kommunens medarbejdere styres af procedurer og skemaer i stedet for egen erfaring og ansvarsfølelse Økonomi. Udvikling er at investere, hvor ”udbyttet” bliver øgede velfærdsmuligheder fremover.

Mark Pring

Revisor

2290 0903


32 år Forsikringskonsulent hos If Uddannet Revisor HD-R Gift med Christina (pædagog) Har 2 børn, Noah 6 år, Hornbæk skole og Nadia 3 år, Hornbæk Børnegård Bor i Hornbæk på Wagnersvej 4 Fritid Formand for bestyrelsen i dagtilbuddet Hornbæk/ Stevnstrup, hjælper fodboldafdeling i HSF, kontaktforældre i skolen, LAG Bestyrelse, samt er medlem i bla. Iværksætteriet og div. netværk. Børneinstitutioner Stoppe nedskæringer på institutioner og antallet af pædagoger. Forbedre åbningstiderne, så de passer til forældrenes behov. Inddrage frivillige seniorer til børneområdet. Skoler Skabe nærhed for de små og faglighed for de store. Renovere skolerne så de svarer til nutidens krav og standarder. Styrke fagligheden ved at bevillige flere timer. Opgradere IT- udstyret løbende, så skolerne følger med udviklingen. Styrke lærernes faglighed. Erhverv Være med til at skabe 1000 flere arbejdspladser. Skabe bedre forhold for iværksættere. Tiltrække nye virksomheder til kommunen – se mulighederne frem for begrænsningerne. Forbedre forholdene for nyetablerede virksomheder og virksomheder, der ønsker at udvide. Mindske udgifter og kommunale behandlingstider for virksomhederne. Jeg støtter op om iværksættere i samarbejde med bl.a. www.ivaerksaetteriet.dk Frivillighed Skabe bedre forhold for idrætsklubberne, så sundhed kommer i fokus. Inddrage frivillighed i børnehaver, skoler og plejehjem. Understøtte lokalråd med sparring og etablering. Motivere flere til frivilligt arbejde, til fælles glæde. www.lagranders.dk

Helle Dahl Skøtt

Specialsygeplejerske, Randers Sundhedscenter

2829 6419


50 år. Bosiddende i Enslev. Har 3 børn. Ansat som hjemmesygeplejerske siden 1991, med nuværende virke som specialsygeplejerske på Randers sundhedscenter. Tidl. byrådsmedl. I Nørhald kommune, nuværende byrådsmedl af Randers kommune. POLITIK Udvikling : Arbejde for udvikling i hele Randers kommune. Arbejde for en ingang til kommunen , for landsbyråd og andre frivillige organisationer. Skoler: Nærhed til de små og faglighed til de store, med hensyntagen til skolernes placering på land og i by Ældrepleje : Hjemmehjælp skal organiseres, så der tages udgangspunkt i den enkelte ældres behov. Hjemmesygeplejen: Sikre fortsat videreuddannelse af hjemmesygeplejen, så den står stærkt i forhold til de arbejdsopgaver der kommer i forbindelse med hurtigere udskrivelser fra sygehus, samt de mere og mere specialiserede opgaver det medfølger. Regionshospitalet Randers: Arbejde for , at der forbliver et regionshospital i Randes mange år frem.

Christina Kjærsgaard

Folkeskolelærer

8641 7391


Jeg er 43 år og bor sammen med min ægtemand og tre dejlige børn i Dronningborg, lidt uden for Randers. Jeg har læst økonomi og statskundskab på Århus Universitet i 3 år, men valgte lærergerningen som min levevej. Et meget berigende job! Værdier, som jeg sætter pris på, er evnen til at gøre sig umage, ordentlighed, udholdenhed samt evnen til at lytte til sine medmennesker. Mærkesager En folkeskole vi kan være stolte af! Fokus på højere karaktergennemsnit på de kommunale skoler i Randers Fokus på fagligt dygtige lærere Fokus på kompetente skoleledere Fokus på ro i klasserne Fokus på almen dannelse Reelt demokrati! Fokus på at opsøge borgere og komme i samtale med dem om deres forslag til en bedre hverdag. Økonomi! Jeg vil arbejde for Randers Kommune, så den igen har et økonomisk råderum, der giver os frihed til at vælge. Din stemme i Randers Byråd! Frivillighedstanken skal yderligere styrkes Sundhed er vigtig for trivsel Transport tilbydes i de små og tyndt befolkede områder Forældrene har en væsentlig betydning for barnets skolegang Valgfrihed for de ældre Jeg arbejder for en kommune ledet af Venstre!