Mærkesager

Randers kommune i fremdrift


En stærk og tydelig folkeskole

Tidlig indsats, flere hænder på børneområdet

En sund kommune i bevægelse

Hjemlige og trygge rammer i ældreomsorgen med færre skiftende ansigter

Landdistrikter som vækstmotor

Bedre infrastruktur, E45 og ny bro

Bosætning og beskæftigelse som hinandens forudsætninger

En robust økonomi og bredt samarbejde i byrådet
home_energy_feature_1

Valgprogram 2017

Venstre går til kommunevalg 2017 med troen på, at vi kan fortsætte de gode resultater for vores kommune.

I denne valgperiode har Venstre taget nogle meget centrale beslutninger på børne- og skoleområdet sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

De sidste fire år har vi i Venstre prioriteret idrætten med flere midler til kunstgræsbaner, vedligehold af haller, omklædningsrum og anlæg generelt. Læs mere om en sund kommune i bevægelser.

Ældreområdet har været et vigtigt fokusområde i vores fire år i Borgmesterstolen. Læs mere om Venstres fortsatte fokus på ældreområdet.

LÆS HELE VALGPROGRAMMET
parallax background

Randers kommune i fremdrift

Ledighed under landsgennemsnittet

Brede forlig - 95 % af alle byrådssager er vedtaget med 80 % flertal

Fart på arbejdsmarkedet - Ledigheden faldet til under landsgennemsnittet. Netto 1600 nye arbejdspladser skabt i Randers Kommune

Tidlig indsats virker - 12 mio. kr. ekstra årligt til flere pædagoger, 6 mio. kr. til længere åbningstid i daginstitutionerne samt 30 mio. kr. til to nye daginstitutioner

Fokus på landdistrikterne - Politisk landdistriktsudvalg oprettet. Udbredelse af bredbånd via Bredbåndskoordinator og intelligent udbud. 2 mio. kr. årligt til nye initiativer. Byrådsmøde i landdistriktet.

En stærkere folkeskole med uddannelsesfokus - 32 mio. kr. ekstra til bla. tolærerordning, inklusion og IT. 340 mio. kr. over 4 år til vedligehold og modernisering af skolerne. Flere unge tager nu en erhvervsfaglig uddannelse

...