Kommuneforeningen

Hvad er opgaven for KOMMUNEFORENINGEN?

Kommuneforeningen er paraplyorganisation for de 5 vælgerforeninger, de 2 Kredsbestyrelser og Venstres Ungdom. Kommuneforeningen er sammensat af en generalforsamlingsvalgt formand, 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, de 5 vælgerforeningsformænd, de to kredsformænd og 2 repræsentanter fra VU.

Den væsentligste opgave er overordnet ansvarlig for det økonomiske og politiske arbejde i Randers Kommune der omfatter Venstres overordnede politik og organisatoriske arbejde. Derudover udpegning af kandidater til Kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg samt være deres støtter og sparingsparter ved valgkampagner. Det er kommuneforeningen der prioritere den økonomiske støtte til valgkamp via offentlige tilskud samt kontingenter.

Det er også kommuneforeningen der tilsikre at valgte kandidater følger den politiske linje som er udstukket i samarbejde med kandidater og vælgerforeningerne.

Ved valg er det kommuneforeningen der vælger opstillingsform og forestår den praktiske afholdelse af valg med udfyldelse af kandidatlister og udvælgelse af valgtilforordnede og de personer der repræsenterer Venstre i Randes i råd, udvalg og andet.

Ovenstående er fastlagt i Landsorganisationens vedtægter og fremstår som nedenstående:

§ 12. Opgaver og ansvar

Kommuneforeningens opgaver og ansvar:
• Kommunalpolitisk handlingsprogram
• Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
• Kampagner forud for kommunalvalg
• Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/ byråd
• Koordinator for politiske netværksgrupper
• Valg til kredsbestyrelse(r)
• Valg til regionsbestyrelsen • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

Derudover sikrer Kommuneforeningen også administrative opgaver som :

• Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
• Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
• Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse(r) og regionsbestyrelse
• Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
• Indbetaling af kontingent til landsorganisationen

Kontaktinfo

Kommuneforeningen i Randers

Formand: Knud Pedersen
Email: venstreiranders@outlook.dk
Mobil: 21775071
CVR : 29643547
Bankforbindelse: Sparekassen Kronjylland, reg: 9331. Kont.:

Kasserer: Christian Boldsen
Email: christianboldsen@outlook.dk

Knud Pedersen

Formand for Kommuneforeningen
Politisk og økonomisk Ansvar
Tlf. 21775071
Vestreiranders@outlook.dk

 

Ulla Jensen

Næstformand

Generalforsamlingsvalgt

21731346
ulla.jensen63@hotmail.com

Allan Bundgaard

Vælgerforeningsformand Purhus
tlf. 40262954
allan@bundgaardtool.dk

Uffe Færch

Generalforsamlingsvalgt
Aktivitets ansvar
22898337
Uffe.faerch@email.dk

 

Tove Bakke Laursen

Formand Randers Syd
tove.bakke.laursen@hotmail.com

Anders Chr. Wegger

Udpeget af Vælgerforening
21920939
acw@bjergbygaard.dk

Knud Pedersen

Formand Nørhald Havndal
21775071

venstreiranders@outlook.dk

Carsten Tønnes

Vælgerforeningsformand Langaa-Stevnstrup
Tlf. 21374636

toennes.randers@mail.dk

Frode Rasmussen

Formand Kredsbestyrelse Nord
25140074
fsrhavndal@gmail.com

 

Inge Thomsen

Redaktør Kronbladet ( medlemsblad )
21497109
inget@privat.dk

VU Formand
 

Torben Høeg Bonde

Formand Randers Venstre
40702779
torbenhbonde@outlook.dk

Jan Buus Larsen

Næstformand Randers Venstre
Tlf. 20634187, e-mail:
jbl@fguoj.dk

Ulla Lægaard

Generalforsamlingsvalgt
tlf. 20642536
ulla.laegaard@gmail.com