Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget

Udviklingsudvalget består af syv medlemmer.

Udvalgsside på Randers.dk

Nyeste indlæg fra udviklingsudvalgetUdvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende  landdistriktudvikling og herunder opgaver vedrørende:

  • landdistriktudvikling
  • Pulje til indsats mod dårlige boliger
  • tilskud til LAG-projekter
  • initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets opgaveområde
  • høringssvar til økonomiudvalget om salg af grunde til erhvervsformål
  • samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde
  • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Medlemmer

Lars Søgaard

Formand


[our_team
Øvrige medlemmer:
Susanne Nielsen
Ellen Petersen
Daniel Madié