Udviklingsudvalg

Udviklingsudvalget

Udviklingsudvalget består af syv medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det udviklingsmæssige område.

Udvalgsside på Randers.dk

Nyeste indlæg fra udviklingsudvalgetUdviklingsudvalget varetager opgaver vedrørende:

  • fysisk planlægning
  • køb og salg af fast ejendom
  • klima- og energibyudviklingsprojektet ”Byen til Vandet”
  • erhvervsudvikling m.v.
  • turisme
  • støttet boligbyggeri.

Udviklingsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

  • kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner for de ovennævnte og evt. andre udviklingsmæssige områder i samarbejde med økonomiudvalget
  • køb, salg og fast ejendom.

Medlemmer

Claus Omann Jensen

Formand


Lars Søgaard

Medlem af udvalget


Øvrige medlemmer:
Henning Jensen Nyhuus, Næstformand
Steen Bundgaard
Daniel Madié
Frank Nørgaard
Mogens Nyholm