østbro

12. december 2016

Nødvendig østbro

Kapaciteten på Randers bro er for længst opbrugt. Vi har hårdt brug for en østbro nu som ud over at aflaste midtbyen, vil forbedre adgangen til sygehuset og desuden vil være en kærkommen mulighed for udvikling og bosætning i den nordlige ende af Randers Kommune.
7. april 2017

Hvad med Østbroen?

Byen til vandet er afgjort en god vision. Rigtig godt at et enigt byråd forleden trykkede på knappen og satte en landtidsplanlægning i gang. I Randers Kommune har vi brug for at se længere ind i fremtiden, især med infrastruktur, som jo tager noget længere tid at få på plads.
2. august 2017

2 broer over fjorden, nu!

Anstrenge sig, det bør byrådet nu hvor efterspørgslen efter at bosætning i området er der og hvor investorerne er der. Udstykninger, bosætning og tilflytning betyder øgede skatteindtægter, så må man også huske infrastrukturen, som er én af kommunens vigtigste opgaver.