affald

28. oktober 2016

Væk med administrationsgebyr for erhvervsaffald

Dansk Byggeri har helt ret. I Randers kommune er vi nået frem til samme konklusion: De omkostninger, som affaldsgebyret skal dække, er primært direkte og indirekte administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyret! Det er jo decideret tåbeligt og absolut ikke erhvervsvenligt