budget17

24. september 2016

Budgettets prestige projekter: Gode forhold for handicappede og demente

Politik er forunderlig og dette i stigende grad, jo tættere vi kommer et valg. Nogle emner diskuteres voldsomt, mens andre synes at glide under radaren. Behovet for ”en tue at stå på” - som ”de andre” ikke har taget - og ønsket om at producere politisk spin spiller for mig at se ofte en afgørende rolle.
24. september 2016

Der skal to til tango

Det er hævet over enhver diskussion, at der blev stillet ultimative krav i forbindelse med budgetforhandlinger i Randers Byråd forleden. Ofte vil ultimative krav kunne håndteres i forhandlinger, men ikke denne gang, idet kravene gjaldt samme emne og var modsat rettede.
28. september 2016

2017 bliver børnenes år

I år har vi valgt at give et hårdt tiltrængt løft til vores daginstitutioner og til vores dagplejere. De to foregående år har vi friholdt området for besparelser, og nu får de et stort løft på 50 millioner over de næste fire år, eller mere end 12 millioner kr. om året. I Venstre tror vi på at en tidlig indsats kan styrke vores børns læring, og give langt flere børn en rigtig god start i livet.
29. september 2016

En vigtig styrkelse af bredde- og eliteidrætten

Vi har i mange år ligget alt for højt på timeprisen for halleje, og i foråret satte vi, kultur- og fritidsudvalget, hallejen ned til 60 kroner i timen. Vi ligger dog stadig højt på timelejen, og derfor sætter budgetpartierne nu timeprisen ned med ekstra 20 procent.