budget2017

29. september 2016

Nyt kraftcenter på handicapområdet

I budgetforliget for 2017 har V og DF afsat 10,5 millioner kroner til virkeliggørelsen af et aktivitetshus for borgere med handicap. Aktivitetshuset er et stort ønske i den nyligt vedtagne Handicapplan 2016, hvor et af hovedpunkterne er at styrke aktivitets- og samværstilbuddet og skabe gode muligheder for samvær på tværs af målgrupper og tilbud.
13. oktober 2016

Jeg er stolt

I dag er der vedtaget et budget i Randers Kommune. Et budget, jeg er rigtig stolt af. Jeg er særligt glad for den hjælpende hånd, vi giver til unge mellem 15 og 25 år, der er i en periode i deres liv, hvor de oplever bump på vejen. Vi skal give en hjælpende hånd og guide dem igennem en svær periode i deres liv.
14. oktober 2016

S kunne ikke modstå fristelsen

Fristelsen, som i denne sammenhæng skal forstås som et ønske om at forhøje skattetrykket, kunne Socialdemokratiet i Randers ikke modstå. Derfor blev byrådet indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde 1. september, hvor vi skulle stemme om at forhøje skatten med 0,2 procent point.
15. oktober 2016

Træk i arbejdstøjet, socialdemokrater

I stedet for at hænge et helt budget op på, at man pludselig slet ikke kan gå ind for et enkelt punkt som en udvidelse af og investering i Randers Arena, så håber jeg meget, at Socialdemokraterne vil trække i arbejdstøjet og være med til at skabe et bredt budget næste år.
27. oktober 2016

Udvikling eller afvikling af kommunen?

Frederikssund Kommune har set lyset i, at skal man ikke afvikle, så kræver det investering i udvikling af byen, som derefter giver bosætning og tilflytning og udvikling af erhvervsvirksomheder, som giver et godt skattegrundlag for velfærd og fortsat udvikling.