familieområdet

14. februar 2017

Nu må det stoppe!

Det er altså ikke hensigtsmæssigt at sagsbehandle i hverken byrådet eller i medierne og slet ikke på Facebook. Vi må kræve og stole på, at forvaltningen bruger vores dyrebare skattekroner hensigtsmæssigt.
14. februar 2017

Økonomi til sårbare børn

Det er betryggende, at så mange kærer sig om børnenes tarv. Men hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5.8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv? Tværtimod – netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv.
9. marts 2017

Hvor er Socialdemokraternes tillid til familieafdelingen?

Socialdemokratiet har igennem otte år gennemført store besparelser og forandringer uden at bakke op om ledelse og medarbejdere, dette medførte en afdeling med dårligt arbejdsmiljø og manglende arbejdsglæde, hvilket medførte en sagsbehandling, hvor en del sager ikke blev fulgt op, og hvor der opstod risiko for, at sager om udsatte børn blev overset.
9. marts 2017

At lytte og prioritere

Som politikere læser vi og lytter til høringssvar, men vi påtager os også ansvaret for helheden ved at prioritere brugen af de alt for knappe økonomiske ressourcer. Det gør vi i tillid til, at vore medarbejdere får det bedst mulige ud af de rammer, som vore prioriteringer skaber for deres arbejde.
11. marts 2017

Borgmester brev om plejefamilie sagen

Palle Bertelsen stilede i et debat indlæg 7. marts 2017 en række spørgsmål til borgmester Claus Omann Jensen. Disse spørgsmål er besvaret af borgmesteren i dette […]