flygtninge

12. december 2015

Klimaaftale, flygtninge og vindmøller

Det er lørdag aften. TV2 fylder min stue med nyheder. Den helt overskyggende positive nyhed er, at 195 nationer endelig er blevet enige om at gøre en seriøs indsats for at holde temperaturstigningen under to grader.
18. januar 2016

Balancen i Dansk flygtningepolitik

Kort sagt – rigtig mange kan ikke integreres - de vil ødelægge vort samfunds sammenhængskraft. Vi kan og skal ikke redde alle fra krig, sult og overbefolkning i Mellemøsten og Afrika.
25. januar 2016

Grotesk hysteri

Det er virkeligt grotesk, når DK bliver kritiseret for sin flygtningepolitik af andre lande. Lande hvor demokrati og menneskerettigheder er ”en by i Rusland”. Kritikken er foregået i FN regi. Det FN hvor udemokratiske bananstater er i flertal
16. februar 2016

Social demokratisk flygtninge politik?

Man kan undres over, hvor borgmesterkandidat for Socialdemokraterne Torben Hansen står i denne sag, ligesom tidligere byrådsmedlem Aage Stenz, der ofte har kritiske debatindlæg mod blandt andet Venstre.
9. marts 2016

Forsvar af vores Europa

Jeg tror ikke på samarbejdet med Tyrkiet. De vil kun have vores penge, men foretager sig intet. Prisen fra Tyrkiet for løsning af problemet vil være for høj. Der er tale om visumfritagelse for tyrkere til EU og hurtigere optagelsesforhandlinger.
11. oktober 2016

Stramningen af asylreglerne virker

Asylreglerne er endnu engang blevet strammet og Danmark har sendt et klart signal til omverdenen om, at man ikke uden videre får asyl i Danmark. Vi vil ikke bare lade stå til, sådan at kernevelfærden bliver udfordret på grund af presset fra de mange asylansøgere.