fuhr

3. december 2015

Socialudvalget tager afstand fra Velfærdslistens propaganda

Velfærdslisten er via læserbreve og egne kommunikationsplatforme ude at kritisere socialudvalgets studietur til New York. Socialudvalget har intet problem med at diskutere kommunens studieture. Men udvalget tager på det kraftigste afstand fra de urigtige påstande, som Velfærdslisten fremsætter.
3. december 2015

Fælles front mod Velfærdslisten

Med initiativet fra medlemmerne af Socialudvalget, så ser det ud til, at Kasper Fuhr Christensen er isoleret i sin selvforståelse og helt sat uden for indflydelse, som vil være godt for Randers Kommune.