handicap

29. september 2016

Nyt kraftcenter på handicapområdet

I budgetforliget for 2017 har V og DF afsat 10,5 millioner kroner til virkeliggørelsen af et aktivitetshus for borgere med handicap. Aktivitetshuset er et stort ønske i den nyligt vedtagne Handicapplan 2016, hvor et af hovedpunkterne er at styrke aktivitets- og samværstilbuddet og skabe gode muligheder for samvær på tværs af målgrupper og tilbud.