inhabilitet

25. august 2016

Nyttige idioter

Ifølge Wikipedia er nyttig idiot og nyttige idioter er udtryk, der bruges til at betegne en person eller en gruppe af personer, der, uden at de selv er klar over det, bliver manipuleret til at gå andres ærinde. Wikipedia kan efter byrådsmødet på mandag tilføje nok et eksempel på nyttige idioter.
2. september 2016

Jantelov, habilitet og byrådspolitikere

Hvorvidt en byrådspolitiker leverer den forventede indsats er et spørgsmål, som vælgerne tager stilling til hver fjerde år. Det er demokratiets vilkår. Vi skal - efter vi er valgt - hverken aflevere timesedler eller - ud over hver fjerde år - stå til regnskab for kvaliteten af vor indsats.