klima

12. december 2015

Klimaaftale, flygtninge og vindmøller

Det er lørdag aften. TV2 fylder min stue med nyheder. Den helt overskyggende positive nyhed er, at 195 nationer endelig er blevet enige om at gøre en seriøs indsats for at holde temperaturstigningen under to grader.
5. januar 2016

Langt fra Paris til Randers

Politikere i Byrådet, der ønsker at lade sundhedsmæssig tvivl komme naboerne til gode, burde bruge deres kræfter på at få nedsat hastigheden til 70 km/time på motorvejen rundt om Randers frem for at lave Randers særregler for vindmøller.
7. januar 2016

Gørelsen og ikke størrelsen

Vil KD mon frafalde kravet om 10 gange afstand, såfremt Helbredsundersøgelsen frikender vindmøller? I parentes bemærket undrer jeg mig generelt over optagetheden af afstande og vindmøllers højde: Det er gørelsen og ikke størrelsen, der betyder noget. Dvs. om der er gener fra støj og skygge.
20. april 2017

Verden har brug for videnskab

I hele verden demonstrerer forskere og ansvarsbevidste borgere lørdag 22. april mod populisme og politikere, der benægter videnskabelige kendsgerninger. I Danmark er der demonstrationer i Aarhus og København. Jeg støtter fuldt ud denne manifestation af behovet for at lægge anerkendt viden og fakta til grund for politiske beslutninger.