klimabroen

2. august 2017

2 broer over fjorden, nu!

Anstrenge sig, det bør byrådet nu hvor efterspørgslen efter at bosætning i området er der og hvor investorerne er der. Udstykninger, bosætning og tilflytning betyder øgede skatteindtægter, så må man også huske infrastrukturen, som er én af kommunens vigtigste opgaver.