mellemformstyre

3. august 2017

Borgernes krydser bør afgøre fordeling af formandsposter

Vi bør indføre mellemformstyre inden KV17. Det vil give mere magt til borgerne i Randers kommune, og skabe en højere grad af politisk stabilitet i det daglige arbejde.