privatisering af veje

10. juni 2017

Privatisering af veje

Jeg synes, det er helt fint, at de fremkommer med deres synspunkter, og jeg er personligt enig med dem langt hen ad vejen, men jeg synes nu også, at det ville have klædt de herrer Leif Gade (S) og Kasper Fuhr Christensen (VL) at nævne, at de stemte for forslaget i sin tid, og måske endda også var arkitekterne bag forslaget.
11. juli 2017

Velfærdslisten vil forgylde ejendomsbesiddere

Alene i byzone er der ca. 200 km private fælles veje. En opkvalificering af disse over en 20 årig periode vil hvert år forøge driftsbudgettet for veje med ca. 460.000 kr., således at den årlige merudgift efter 20 år ender på 9.200.000 kr. Set over 30 år – for nu at anvende den målestok som Velfærdslisten anlægger ift. Hal 4 – bliver det til 196 mio. kr. inkl. engangsudgifter til matrikulære ændringer.