skoler

15. januar 2016

Disciplin i folkeskolen

En mere nutidig forståelse af hvad disciplin dækker over, ønskes og bør italesættes. Modet til at praktisere disciplin i den bedste mening og med ét formål. Jeg vil gerne stå på mål og være talerør for, at vi skal have mere disciplin i den danske folkeskole.
9. marts 2016

Folkeskolen er vores ansvar

Som ansvarlige politikere, forvaltning, fagforening og skolebestyrelser skal vi i et forpligtigede samarbejde sørge for, at vi i dialog med lærerne lytter, ikke mindst til forældrenes erfaringer med Folkeskolereformen og de unges hverdag i skolen.
27. april 2016

Drengebørn i folkeskolen

Vi bør i uddannelsessektoren i al almindelighed have øget fokus på aktiviteter og læringsmetoder, der i højere grad "fænger" og motiverer drengene. Vi kan som undervisere udgøre en markant forskel for drengene igennem vores forventninger, tilgange og tilbud i den daglige undervisning.
28. september 2016

2017 bliver børnenes år

I år har vi valgt at give et hårdt tiltrængt løft til vores daginstitutioner og til vores dagplejere. De to foregående år har vi friholdt området for besparelser, og nu får de et stort løft på 50 millioner over de næste fire år, eller mere end 12 millioner kr. om året. I Venstre tror vi på at en tidlig indsats kan styrke vores børns læring, og give langt flere børn en rigtig god start i livet.
24. oktober 2016

Skimmelsvamp i kommunale institutioner

Jeg henstiller, at dette ikke skal blive (endnu) en politisk kampplads, hvor nogle byrådspolitiker vil gøre det til et skue for egen vinding skyld ved at påberåbe sig midler til netop DEN skole/ DET område, hvor man er folkelig valgt. Michal F. Mouritsen frelser ikke Søndermarksskolen, Lars og Iben frelser ikke Langå skole, Christian Boldsen frelser ikke Havndal skole og jeg frelser hverken Rismølleskolen eller Korshøjskolen ALENE.
18. januar 2017

Disciplin i folkeskolen

Disciplin, mener jeg, udgør en stor del af svaret på de udfordringer, der er vedrørende inklusion, dannelse og effektivisering (i Folkeskolereformen skrives, at tidligere 9. klasses niveau allerede erhverves i 8. klasse).
7. april 2017

Skab et bedre fagligt miljø i folkeskolen

Der burde være regler på alle skoler i kommunen, at det ikke var tilladt at have mobiltelefoner tændt, eller høre musik fra computeren i timerne. Jeg mener, det er et vigtigste område at tage fat på, at der skal skabes et bedre fagligt miljø
28. april 2017

Alle unge skal kunne læse, skrive og regne

Med den nye pulje på 500 mio. kr. motiverer vi udsatte skoler til i højere grad at ruste eleverne til fremtiden. Det gavner både den enkelte elev på fx Grønhøjskolen og Nørrevangsskolen i Randers, og det gavner samfundet.
5. maj 2017

Udviklingsplan for specialundervisnings området

Det er Byrådets udfordring at løse det samlede skolevæsens opgave omkring undervisning. Det er så vigtig en opgave, at vi prioriterer at høre borgerne om emnet, og derfor mener jeg og Venstre, at vi skal sende denne sag i høring inden sommerferien.