sundhedsvæsen

25. januar 2016

Slut med patienter på gangene

Det skal være slut med at patienterne møder fortravlede læger og sygeplejersker på afdelinger med massiv overbelægning, hvor der ikke er tid og kræfter til at tage sig ordentligt af de syge, og hvor de risikerer at blive parkeret i en seng på gangen.
28. august 2016

Kræft behandlingen styrkes

Kræftbehandlingen på landets hospitaler skal styrkes gennem tilførsel af flere midler til indkøb af nyt udstyr såsom scannere og strålekanoner. Udover en tiltrængt opgradering af hospitalernes udstyr, så skal den enkelte patient fremover have en fast læge, der bliver tovholder på behandlingsforløbet.