udligning

21. december 2016

Finansiering dikterer serviceniveauet, ikke omvendt

Borgerne indenfor hovedstadsområdet betaler i gennemsnit 1,2 procentpoint mindre i kommunal skat og har samtidigt et betydeligt højere serviceniveau end borgerne udenfor hovedstadsområdet – på daginstitutionsområdet er forskellen op imod 30%, på skoleområdet 10% og på ældreområdet 12%.