vindmøller

12. december 2015

Klimaaftale, flygtninge og vindmøller

Det er lørdag aften. TV2 fylder min stue med nyheder. Den helt overskyggende positive nyhed er, at 195 nationer endelig er blevet enige om at gøre en seriøs indsats for at holde temperaturstigningen under to grader.
5. januar 2016

Langt fra Paris til Randers

Politikere i Byrådet, der ønsker at lade sundhedsmæssig tvivl komme naboerne til gode, burde bruge deres kræfter på at få nedsat hastigheden til 70 km/time på motorvejen rundt om Randers frem for at lave Randers særregler for vindmøller.
7. januar 2016

Gørelsen og ikke størrelsen

Vil KD mon frafalde kravet om 10 gange afstand, såfremt Helbredsundersøgelsen frikender vindmøller? I parentes bemærket undrer jeg mig generelt over optagetheden af afstande og vindmøllers højde: Det er gørelsen og ikke størrelsen, der betyder noget. Dvs. om der er gener fra støj og skygge.
9. marts 2016

Om ubeslutsomhed i byrådet

De virkelystne virksomheders største modstand kommer ikke fra dårligere undersøgelser fra DI, ringe asfalt eller mangelfuld bredbånd. Slet ikke! Den kommer fra skræmte politikere, der ikke tør stå ved deres beslutninger i så lang tid, at politikernes egne ideer kan føres ud i livet.
1. juni 2016

PSO

Jeg er sikker på at grøn omstilling vil fortsætte ufortrødent, idet grøn omstilling er ikke bare en god ide, - det er også en god forretning.
4. oktober 2016

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet - til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti - ikke kan gennemføres.
27. april 2017

1.000.000.000 skattekroner

Jeg har ikke noget imod vindmøller, eller det at vi agerer grønt. Jeg er imod, at skatteyderne bliver afkrævet så høje tilskud til en branche, som enhver kan se, nu efter snart 30 år på støtte, sagtens kan stå på egne ben, uden tilskud ligesom andre brancher.