Purhus

Venstre i Purhus er en ud af fem Venstrevælgerforeninger, som tilsammen udgør Venstre i Randers Kommune. Foreningen i dens nuværende form, blev dannet den 5. marts 2007 og afløste den gamle Venstre vælgerforening i Purhus, som blev nedlagt på grund af strukturændringer med nye valgkredse i Venstre.

Venstre i Purhus dækker geografisk området fra den gamle Purhus Kommune, der nærmest med bananform strækker sig rundt om den nordlige og vestlige del af Randers. Den gamle Purhus Kommune bestod af sognene: Gassum i nord, Spentrup, Asferg, Fårup, Kousted, Nørbæk, Sønderbæk, Ø. Bjerregrav, Læsten og Ålum mod syd. Området har tre større byer, Spentrup, Fårup og Ø. Bjerregrav. Afstemning finder sted på fem afstemningssteder.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer samt to suppleanter. Et af medlemmerne er valgt blandt vælgerforeningens byrådsmedlemmer, hvilket sikrer effektiv kontakt mellem vælgerforeningen og det politiske liv i Kommunen. Alle bestyrelsesmøder sker således med deltagelse af foreningens byrådsmedlemmer.

Vælgerforeningen har lidt over 100 medlemmer og der blev ved kommunevalget i 2013 afgivet ca. 1350 Venstre stemmer i området.

I indeværende periode 2014 – 2018 har Venstre i Purhus to medlemmer valgt ind i Randers Kommunes byråd.

Jens Peter Hansen

Hvidsten

 • Økonomiudvalget (medlem)
 • Miljø og teknikudvalget (medlem)
 • Landdistriktsudvalget (næstformand)
 • LAG Randers-Favrskov
 • Bevaringsudvalget
 • Vindmøllerådet
 • Gudenåkomitéen (formand)
 • Limfjordsrådet
 • Håndværkerstiftelsen i Randers
 • Den Vestdanske Filmpulje

 

Ole Skiffard

Øster Bjerregrav

 • Sundheds- og omsorgsudvalget (næstformand)
 • Beskæftigelsesudvalget (medlem)

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som finder sted i februar måned.

Hvis du ønsker indflydelse på den politik, der føres i Randers Kommune eller som udformes på Christiansborg, så meld dig ind i Venstre i Purhus. Her kan du som medlem få indflydelse på opstillingen af kandidater til både kommune-, regions- og folketingsvalg, og i øvrigt præge hvad der sker i vælgerforeningen.

Du kan indmelde dig i Venstre i Purhus ved at benytte denne formular eller kontakte foreningens formand Allan Bundgaard eller en af de øvrige i bestyrelsen.

Bestyrelsen for Venstre i Purhus
Valgt for perioden 23/2 2016 – 28/2 2017

 Navn Adresse Postnr. og by Privat tlf. + mobil +E-mail
 Formand Allan Bundgaard  Granvænget 10  8990 Fårup  40262954
allan@bundgaardtool.dk
 Næstfmd. Claus Sandersen  Ejstrup Møllevej 15  8990 Fårup 40738205
C@claussandersen.dk
 Kasserer Christian Kirk  Frejasvej 7a  8981 Spentrup 23347955
kirk@familie.tele.dk
 Sekretær Marianne Høj Madsen  Elmegårdsvej 3, Asferg  8990 Fårup 86443098/23430616
hoejmadsen@dlgtele.dk
 Bestyrelsesmedlem Kjeld Rishøj  Fårup Plantagevej 11  8990 Fårup 86452323/20221323
info@rishoej-byg.dk
 Bestyrelsesmedlem Jens Korfitz
Mortensen
 Tingvangen 2  8981 Spentrup  86479114/24606266
korfitz@mortensen.mail.dk
 Bestyrelsesmedlem Jens Martin Pedersen Hastrupholmvej 4,
Hastrup
 8981 Spentrup 86477876/40441176
jm-mj@mail.dk
 Bestyrelsesmedlem Niels Erik Christensen  Egevej 2 Ø.Bjerregrav  8920 Randers 20769959
Niels.erik.christensen@randers.dk
 1’ste Suppleant Lilly
Bennedsen
Spættevej 31, Asferg  8990 Fårup 86443387/20655185
asferggaard@mail.dk

 

Send venligst en mail til sekretær korfitz@mortensen.mail.dk , hvis behov for rettelser.

Du kan indmelde dig i Venstre i Purhus ved at benytte denne formular eller kontakte foreningens formand              Allan Bundgaard eller en af de øvrige i bestyrelsen.