Venstre i Randers Syd

Venstre I Randers Syd er en af de 5 Venstrevælgerforeninger, der tilsammen udgør Venstre i Randers Kommune. Foreningen i dens nuværende form, blev oprettet den 7. februar 1994.

Foreningen er primært for medlemmer i Randers Kommune, der bor syd for Gudenåen og Randers Fjord.

Der er en aftale de 5 foreninger imellem som indebærer, at der kan optages medlemmer fra hele kommunen.

Én af Foreningens opgaver er at opstille lokale kandidater ved byrådsvalgene og sammen med de øvrige 4 lokalforeninger der udgør kommuneforeningen, at opstille kandidater til byråd, regionsråd og folketing. Derudover prøver vi altid på at præge Venstres politik i den rigtige retning, både lokalt og nationalt.

Den årlige generalforsamling i februar måned er foreningens vigtigste begivenhed idet medlemmerne her vælger formand og bestyrelse. Der er en tradition for at ca. 1/3 af foreningens medlemmer altid møder op. Det er altid spændende at høre hvad formand og næstformand har valgt at bringe i deres beretninger om de landspolitiske og lokalpolitiske begivenheder, efterfølgende er der altid plads til en livlig debat.

Bestyrelsen planlægger endvidere de aktiviteter der skal foregå i løbet af året. Hvert forår / sommer bliver der f.eks arrangeret en aftentur, det kan være et besøg på en spændende virksomhed, en tur rundt i kommunen, afholdelse af et politisk møde o.l.

Bestyrelsen for Venstre I Randers Syd:

Formand: Tove Bakke Laursen, Ålborggade 32, Vorup. 8940 Randers SV.                                                                                               Tlf. 86 40 50 62 / 29 43 79 26. E-mail: tove.bakke.laursen@hotmail.com
Næstformand &                                         kasserer: Peter Gregersen, Bækvejen 12, Haslund. 8940 Randers SV.
Tlf. 21 29 10 99. E-mail: Baekholm@Paradis.dk
Sekretær: Henning Brøgger, Karlsbergvej 95, Ølst, 8940 Randers SV,

Tlf. 86 44 88 56, 20 63 70 03. E-mail: bg.elektronik@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Henning Danielsen, Ølstvadbrovej 64, 8940 Randers SV, Tlf. 40 57 10 33/86 44 72 13, E-mail:  vildsvin@post12.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Leif Barnewitz,  Asser Rigsvej 35c 1.th, 8960 Randers SØ.
Tlf. 21690708, E-mail:  Leif.barnewitz@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Vagn N. Bundgaard,  Bødkervej 15, 8920 Randers NV,
Tlf. 86 42 15 91/23 23 87 90, E-mail:  vmbundgaard@gmail.com

Du kan indmelde dig i Randers Syd ved at benytte denne formular eller kontakte foreningens formandeller et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen