Nørhald-Havndal

Vil du have indflydelse i Randers Kommune?
– bliv medlem af Venstre i Nørhald-Havndal og gør dit lokalsamfund stærkt!

Vi vil en fair balance mellem land og by – så der sker en udvikling i hele kommunen

Vi arbejder for landdistrikstudvikling i Randers Kummune med fokus på:

 • Bosætning – kommunen skal kunne tilbyde attraktive byggegrunde, tilpasset natur og landskab i hele kommunen.
 • Infrastruktur – hele kommunen skal have adgang til mobildækning samt fibernet. Der skal sikres busforbindelser, så de unge har adgang til ungdomsuddannelser.
 • Uddannelse – børn og unge sikres uddannelse efter princippet nærhed for de yngste og faglighed for de ældste.
 • Demokrati og service – lokalsamfund skal have tilbud om, at eksisterende foreninger organiserer og etablerer sig i et kommunalt landbyråd. Etablering af en ”landsbyservice” for mere effektiv kommunal sagsbehandling af ”ønsker”.
 • Beskæftigelse – Kommunen skal hjælpe iværksættere til at se muligheder og ikke begrænsninger. Nedsættelse af kommunale afgifter over en årrække, skal bidrage til at tiltrække virksomheder til Randers Kommune.
 • Turisme – der skal satses på flere og alternative overnatningsmuligheder samt oplevelser i forbindelse med etablering af Naturpark Randers Fjord.

Ønsker du indflydelse?

Hvis du ønsker indflydelse på den politik, der føres i Randers Kommune, så er det ikke nok, at give udtryk for utilfredshed i læserbreve eller over for naboerne. Du skal søge indflydelse der, hvor beslutningerne træffes.

Du har sikkert haft  lyst til, at nogen ville lytte til dine meninger – om dine tanker og overvejelser kan bidrage med noget positivt for vores lokalsamfund. Det kan være, når der tåles om daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, miljø, trafik, ældre/handicap, udvikling, erhvervsliv og ikke mindst fremtiden. Alt det der berører din hverdag!

Bliv medlem af dit lokale Venstre Nørhald-Havndal. Så får du dine meninger og tanker frem og bragt videre til det forum, hvor politiske beslutninger tages.

Der er naturligvis flere muligheder, men medlemsskab af et politisk parti er den bedste. De er byggeklodserne i vores demokratiske system.

Venstre i dit lokalområde skal styrkes!  For at blive medlem – kontakt:

 • Formand: Knud Pedersen venstreiranders@outlook.dk
 • Tlf. 21775071
 • Kasserer:  Susanne Nielsen, E-mail: Bjerre_gaarden@hotmail.com /Tlf. 40.26.20.61,

Og hvilken indflydelse kan du få?

 • Medlemmerne af Venstre fastlægger den politik, Venstre skal føre i kommunalbestyrelsen – samt har indflydelse på landpolitikken.
 • Du har mulighed for at stille op til næste kommunalvalg.
 • Du har indflydelse på, hvem der stiller op – og hvilken placering på listen din lokale kandidat får – ved næste kommunalvalg.
 • Du kan mødes 1. mandag i hvert kvartal og diskutere aktuelle emner med dine kommunalpolitikere og lokal valgte folketingspolitiker
 • Du kan indgå i det uundværlige ”bagland”, der forsyner dine kommunalpolitikere med ideer og information.
 • Du bestemmer selv, hvor aktiv du vil være.

Vi stiller ingen krav til medlemmerne. Vi er taknemlige for den støtte, der ligger i selve medlemsskabet og kontingentet på 250 kr. Men har du lyst til at være aktiv som medlem, har vi masser af muligheder og opgaver til dig i foreningsarbejdet.

Uanset, hvad din begrundelse måtte være, så er du

Velkommen i Venstre i Nørhald-Havndal

 Bestyrelsen for Venstre i Nørhald-Havndal 2017:

Formand
Knud Pedersen , Lodsvejen 57 Mellerup 8930 Randers NØ

tlf. 21775071  e-mail : venstreiranders@outlook.dk

Næstformand
Jakob Hald, Lindegårdsvej 70 Linde, 8930 Randers NØ
Tlf. 26.12.22.66, e-mail: jh@lindehovedgaard.dk

Kasserer
Susanne Nielsen, Bjerregårdsvej 5, Tvede, 8930 Randers NØ
Tlf. 40.26.20.61, e-mail: Bjerre_gaarden@hotmail.com

Sekretær
Knud Pedersen, Lodsvejen 57, Mellerup, 8930 Randers NØ
Tlf. 21.77.50.71, e-mail: isheste508@gmail.com

Per Maagaard, Kærbyvej 8, 8983 Gjerlev J
E-mail: maagaard_mp@hotmail.com

Børge Høgh-Pedersen, Thorsmarken 11, Gimming, 8930 Randers NØ
Tlf. 86.44.24.98 / 23.30.11.50, e-mail:mailto:thorsmark11@gmail.com

Jens Peter Kragh, Kondrupvej 30, 8970 Havndal
E-mail: jp.kragh@hotmail.com

Thomas Dall, Lindegårdsvej 21 8981 Spentrup

tlf. 40564378 . e-mail: thomas@thomasv.dk

Bernt Villadsen, e-mail : dalbyneder@hotmail.com

tlf. 21173895

Frode Rasmussen, Fuglsøgårdvej 5, 8970 Havndal
Tlf. 25.14.00.74, e-mail: fsrhavndal@gmail.com

Suppleant
Lars Maagaard, Hadsundvej 420 8483 Gjerlev  Tlf. 25134929

e-mail kontor@longaard.dk

Kirsten Gaardsmand Boldsen, Kløvervænget 3  8930 Randers NØ
Tlf. 27.27.95.48, E-mail: gaardsmandkirsten@hotmail.com

Du kan indmelde dig i Venstre i Nørhald-Havndal ved at benytte denne formular eller kontakte foreningens formand eller en af de øvrige i bestyrelsen.