Anders Henrik Jensen

18. februar 2021

1. hvorfor er du kommunalpolitiker ?   

Med afsæt i stor interesse for Randers kommune og lokalsamfundet, vil jeg gerne bidrage til at udvikle by og land og bevare vores unikke naturperler i vores gode placering i Østjylland og herfra tiltrække nye tilflyttere for at skabe overskud til den gode velfærd. 

2. hvad arbejder du for ?   

Øget bosætning via investering i anlægstilbud for at få råd til velfærd. 

Gode tilbud til børn & unge 

Liv på landet  

 3. Personlig beskrivelse 

Bor på landsted omgivet af heste i Stevnstrup og deltager aktivt i lokalsamfundet.   

Arbejder i Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S i Aarhus og foretager børshandler og kundepleje.