Jens Peter Hansen

18. februar 2021

Jeg er i kommunalpolitik fordi

» Dum nok til at ville – dygtig nok til at kunne « Jeg er i politik for at styrke engagement, åbenhed og med/modspillet mod djøffere samt skabe rammer, der fremmer virkelyst, og gør det nemt for borgere og virksomheder at agere klogt i forhold til sundhed, miljø, klima og mobilitet.

Jeg arbejder for at

· Politiske beslutninger træffes på grundlag af viden og holdninger frem for følelser eller fornemmelser

· Åbenhed, klare udmeldinger og debat er gode redskaber til at sikre, at de bedste løsninger findes

· Økonomi: Udvikling er at investere, hvor ”udbyttet” bliver øgede velfærdsmuligheder fremover

Personen

Gift • 3 børn • 4 børnebørn • Bor på landet • Uddannet landmand • Agronom • Jordbrugsforsker • Digital specialist • Selvstændig & iværksætter • Motionist • Mobilist • Landsformand for Cyklistforbundet • I bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov