Nørhald-Havndal

8. juni 2021

Vi arbejder for landdistrikstudvikling i Randers Kummune med fokus på:

  • Bosætning – kommunen skal kunne tilbyde attraktive byggegrunde, tilpasset natur og landskab i hele kommunen.
  • Infrastruktur – hele kommunen skal have adgang til mobildækning samt fibernet. Der skal sikres busforbindelser, så de unge har adgang til ungdomsuddannelser.
  • Uddannelse – børn og unge sikres uddannelse efter princippet nærhed for de yngste og faglighed for de ældste.
  • Demokrati og service – lokalsamfund skal have tilbud om, at eksisterende foreninger organiserer og etablerer sig i et kommunalt landbyråd. Etablering af en ”landsbyservice” for mere effektiv kommunal sagsbehandling af ”ønsker”.
  • Beskæftigelse – Kommunen skal hjælpe iværksættere til at se muligheder og ikke begrænsninger. Nedsættelse af kommunale afgifter over en årrække, skal bidrage til at tiltrække virksomheder til Randers Kommune.
  • Turisme – der skal satses på flere og alternative overnatningsmuligheder samt oplevelser i forbindelse med etablering af Naturpark Randers Fjord.

Ønsker du indflydelse?

Hvis du ønsker indflydelse på den politik, der føres i Randers Kommune, så er det ikke nok, at give udtryk for utilfredshed i læserbreve eller over for naboerne. Du skal søge indflydelse der, hvor beslutningerne træffes.

Du har sikkert haft  lyst til, at nogen ville lytte til dine meninger – om dine tanker og overvejelser kan bidrage med noget positivt for vores lokalsamfund. Det kan være, når der tåles om daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, miljø, trafik, ældre/handicap, udvikling, erhvervsliv og ikke mindst fremtiden. Alt det der berører din hverdag!

Bliv medlem af dit lokale Venstre Nørhald-Havndal. Så får du dine meninger og tanker frem og bragt videre til det forum, hvor politiske beslutninger tages.

Der er naturligvis flere muligheder, men medlemsskab af et politisk parti er den bedste. De er byggeklodserne i vores demokratiske system.


Knud Pedersen 

Formand 
thomas vahl 

Bestyrelsesmedlem    

40564378Jakob hald

26122266


susanne nielsen

kasserer og næstformand

40262061


Børge Høgh-petersen

 bestyrelsesmedlem  

 29301150


jens peter kragh 

 bestyrelsesmedlem  

 23460501

Gunner kragh 

 bestyrelsesmedlem  


Lene Prip-Sørensen 


61787581

Frode Rasmussen 


25140074