Udvalg

26. januar 2021

FASTE UDVALG 

Formålet med udvalgene er at drive det pågældende resort område, koordinere samt supportere alle vælgerforeninger og kommuneforeningen. Udvalgene udarbejder forslag til årsplan for det kommende år inklusiv budget til godkendelse i kommuneforeningens bestyrelse på mødet i november, ligesom der afleveres løbende rapport om drift og økonomi til forretningsudvalget samt kommuneforenings bestyrelse ved behov. 

Formændene for de 3 faste og potentielle ad hoc udvalg vælges på Kommuneforeningens konstitueringsmøde umiddelbart efter kommuneforeningens generalforsamling og er valgt for 1 år. Formændene behøver ikke sidde i kommuneforeningen, såfremt det ikke hensigtsmæssigt. Det er alene kompetencer, samt involvering der afgør valget af formand. Formænd der vælges udenfor kommuneforeningen har ikke stemmeret. Formændene har ansvaret for drift af deres resort område og refererer direkte ind til forretningsudvalget, samt deltager i kommuneforeningsmøder efter behov. 

Udvalgene er nedsat for et år af gangen. 


Kommunikations udvalget

Venstre 13. januar 2021

LÆS MERE