Kommuneforeningen

30. september 2021

KOMMUNEFORENINGEN VENSTRE I RANDERS

Om Venstre i Randers

Kommuneforeningen Venstre i Randers blev stiftet i foråret 2005.

Organisationen består af 5 vælgerforeninger, som ligger i Randers Kommune.

Venstre i Randers arbejder engageret med især kommunalpolitiske emner

 MISSIONEN

 Venstre i Randers arbejder for at gennemføre partiets politik til gavn for byen og borgerne

 VISIONEN

 VI ARBEJDER FOR RANDERS VED AT UDVIKLE BYEN OG VI SKAL VIDERE …

 Venstre er et bredt folkeligt parti, et optimistisk parti - som ønsker at sikre en dynamisk udvikling i hele vores dejlige kommune.

Randers et dejligt sted at bo og det skal blive endnu bedre. Vi har en forpligtelse til at sikre at fremtidige generationer har endnu bedre muligheder for at bo, arbejde og trives i Randers.

Det kræver at vi tænker langsigtet, tør investere i at udvikle byen, er økonomisk ansvarlige – kort sagt at vi fremtidssikrer Randers Kommune, så kommende generationer også får mulighed for at skabe sig det liv de selv ønsker i vores dejlige Kommune.

God velfærd kræver en sund økonomi - Pengene skal tjenes før de kan bruges. Vi kommer ikke til at presse de private husholdninger med højere skatter. Vi vil sikre flere arbejdspladser, ved at skabe de bedste forudsætninger for at fastholde og udbygge vores dygtige virksomheder, så de kan skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Det er en forudsætning for bedre bosætning, og dermed øgede skatteindtægter og råd til bedre velfærd.

For velfærd - det betyder noget for den enkelte borger og i Venstre ønsker vi - også i fremtiden at kunne styrke kernevelfærden til gavn for fremtidige generationer og alle børn, unge og ældre i Randers Kommune. 

VORES VÆRDIER              

 TROVÆRDIGHED

 ANSVARLIGHED

 FRIHED UNDER ANSVAR 

 RESPEKT

 LIBERALISME

 INITIATIVRIG  

 Værdierne er rettesnor for vores organisation og politikere.

Vores adfærd drives af dem og vores hjerter banker for vores værdier.

Vælgerne skal kunne identificere os med værdierne i den måde vi agerer på og i vores handlinger og beslutninger. 

Vores DNA


Opgaver og struktur

Udvalg

Venstre 26. januar 2021

FASTE UDVALG 

Formålet med udvalgene er at drive det pågældende resort område, koordinere samt supportere alle vælgerforeninger og kommuneforeningen. Udvalgene udarbejder forslag til årsplan for det kommende år inklusiv budget til godkendelse i kommuneforeningens bestyrelse på mødet i november, ligesom der afleveres løbende rapport om drift og økonomi til forretningsudvalget samt kommuneforenings bestyrelse ved behov. 

Formændene for de 3 faste…

LÆS MERE