VORES DNA

26. januar 2021

VORES DNA – DET LIBERALE MENNESKESYN

I Venstre tror vi grundlæggende på at vi alle trives bedst i FRIHED UNDER ANSVAR.

FRIHED til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og FÆLLESSKABET.

FRIHED OG FÆLLESSKAB går hånd i hånd – og der er ingen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber skabes hvor mennesker – FRIVILLIGT - går sammen om at løse en opgave eller dyrke en interesse. Fællesskabet bliver stærkere af, at det enkelte menneske får størst mulig FRIHED til at stræbe efter et godt liv og skabe værdier der kommer fællesskabet til gode.

PLIGTEN til at tage ansvar for sit eget liv -  når man kan og pligten til at bistå andre der ikke kan er en grundlæggende forudsætning for et godt samfund, hvor hver enkelt føler et ansvar for et yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

FRISIND

I Venstre anerkender vi andres ret til FRIT at tænke, tro og tale og til frit at kunne vælge sin livsform.

I Venstre kæmper vi for retten til at have sin egen overbevisning og holdning, men også andres ret til at have en anden opfattelse.

RETTEN TIL AT LEVE SIT EGET LIV 

Vi lægger vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden som beskrevet i grundloven.

ET LIBERALT DEMOKRATI ER ET LEVENDE FOLKESTYRE

Som grundlæggende bygger på, at hver enkelt borger har mulighed for indflydelse på ledelsen af samfundet gennem frie valg af folkevalgte.

Afgørende er, at såvel den enkelte borger som de folkevalgte kan overskue og forstå konsekvenserne af de beslutninger der træffes. Oplysning, debat, tilstrækkelig tid er forudsætninger for at kunne sikre beslutningsgrundlaget for vidtgående beslutninger.

I et levende folkestyre skal opgaver og ansvar være placeret i det yderst bæredygtige led. Udgangspunktet skal være at opgaver løses på privat initiativ af den enkelte, familien, private virksomheder og organisationer og kun almene samfundsopgaver skal løses af det offentlige.

Beslutninger skal træffes så tæt på det enkelte menneske som muligt, for at sikre medbestemmelse og indflydelse.

Venstre i Randers vil udvikle velfærdssystemet, ved at forene social tryghed med den størst mulige frihed og selvstændighed for det enkelte menneske.