Langå/Stevnstrup

21. juni 2023

Vi er en lokalforening som prøver, at sikre lokal forankring af Venstres liberale holdninger, samt at være med til at sikre udvikling i vores lokalsamfund.

Vi er repræsenteret i byrådet med 2 mandater, så vores lokalområde som er området langs Gudenåen vest for Randers By, d.v.s. Langå, Stevnstrup, Øster Velling, Helstrup, Jebjerg, Væth, Laurbjerg og Værum, får rigtig meget eksponering og som medlem er det relativt nemt at få vores lokale byrådspolitikere i tale.

Foreningens mål:

· At genvinde Borgmesterposten ved kommunevalget 2025.

· At få indflydelse på kommunens udvikling med et særligt fokus på vores lokalområde.

· At fremstå ærlig og ansvarlig over for borgerne og erhvervslivet i Randers Kommune og i særdeleshed i vores lokalområde.

· At gøre Randers Kommune og vores lokalområde tiltrækkende for bosætning og erhvervsliv samt at være med til at sikre fremgang og udvikling i lokalområdet.

Medlems fordele:

· Medindflydelse på de politiske beslutninger.

· Medindflydelse på opstilling af Venstres kandidater til byråd, region og folketing.

· Mulighed for selv at opstille som kandidat for Venstre.

· Mulighed for at deltagelse i Venstres politiske møder og arrangementer.

· Modtagelse af informationer via medlemsblade og elektroniske medier.

Indmeldelse i Randers Venstre:

Du kan indmelde dig i Venstre i Langå/Stevnstrup, eller få tilsendt et uforpligtende medlems tilbud ved at kontakte foreningens formand på

Tlf. 21374636 e-mail: [email protected]

Med venlig hilsen

Carsten TønnesCarsten Tønnes

formand  

21374636Kim M. Graversen 

næstformand  

20720930
Lars Søgaard

bestyrelsesmedlem  og byrådsmedlem 

20248599Anders Henrik Jensen

sekretær og byrådsmedlem 

 22924502
Jens Dyrmose

kassere