Purhus

2. februar 2024


Venstre i Purhus er en ud af fem Venstrevælgerforeninger, som tilsammen udgør Venstre i Randers Kommune. Foreningen i dens nuværende form, blev dannet den 5. marts 2007 og afløste den gamle Venstre vælgerforening i Purhus, som blev nedlagt på grund af strukturændringer med nye valgkredse i Venstre.

Venstre i Purhus dækker geografisk området fra den gamle Purhus Kommune, der nærmest med bananform strækker sig rundt om den nordlige og vestlige del af Randers. Den gamle Purhus Kommune bestod af sognene: Gassum i nord, Spentrup, Asferg, Fårup, Kousted, Nørbæk, Sønderbæk, Ø. Bjerregrav, Læsten og Ålum mod syd. Området har tre større byer, Spentrup, Fårup og Ø. Bjerregrav. Afstemning finder sted på fem afstemningssteder.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer samt to suppleanter. Et af medlemmerne er valgt blandt vælgerforeningens byrådsmedlemmer, hvilket sikrer effektiv kontakt mellem vælgerforeningen og det politiske liv i Kommunen. Alle bestyrelsesmøder sker således med deltagelse af foreningens byrådsmedlemmer.

Vælgerforeningen har lidt over 100 medlemmer og der blev ved kommunevalget i 2013 afgivet ca. 1350 Venstre stemmer i området.


Christian Kirk  

næstformand 

23347955
Lilly Bennedsen

bestyrelsesmedlem  

20655185Marianne Høj Madsen

Sekretær  

23430616
Jens Martin Pedersen

bestyrelsesmedlem 

40441176